22 lipca

Dodano dnia: 22/07/2018

W czasach PRL, 22 lipca przypadało Święto Odrodzenia Polski. Na fali tych wspomnień warto zauważyć, iż ówczesna posługiwała się wieloma mocnymi akcentami propagandowymi. Takimi „gadżetami”, do których w różnych okresach PRL odwoływano się przy okazji świąt państwowych były również traktory i maszyny rolnicze. O ile te pierwsze przywoływane byłe częściej w początkach PRL-u, podczas defilad i korowodów, to maszyny rolnicze częściej występowały w późniejszym PRL przedstawiane podczas pracy. Nierzadkie są z tego okresu filmy przedstawiające sunące po szerokich polach rzędy kombajnów Bizon, symbolizując jednocześnie osiągnięcie polskiej myśli technicznej i nowoczesnego rolnictwa.
Nie można powiedzieć, że tak nie było, gdyż w latach siedemdziesiątych rzeczywiście nasze kombajny Bizon Z040 -4 klawiszowe i późniejsze o większej przepustowości  5 klawiszowe Z050 należały do czołówki europejskiej.
Dziś chcemy przywołać obrazek z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, umieszczony na pierwszej stronie „Robotnika Rolnego” z okazji 22 lipca.

Zobacz więcej na