Ciągnik Ursus z podnośnikiem hydraulicznym

Dodano dnia: 08/08/2019

Ciągnik Ursus jest w zasadzie wykorzystywany do prac podstawowych oraz do transportu.
Ciężar ciągnika oraz jego moc czynią go mniej przydatnym do prac związanych z uprawami pielęgnacyjnymi. ZM „Ursus” wykonały nowy typ ciągnika wyposażony w podnośnik hydrauliczny wraz z nowym 3-punktowym układem zawieszenia narzędzia, umożliwiającym podnoszenie tego narzędzia w zależności od potrzeb. Podstawą do wprowadzenia tego ulepszenia były badania i obserwacje innych ciągników, posiadających podnośniki hydrauliczne i ich porównanie ze starym rozwiązaniem ciągnika pracującego z narzędziami zaczepianymi. Badania te pozwoliły niezbicie stwierdzić, że w wypadku ciągnika wyposażonego w podnośnik wskaźniki techniczno-ekonomiczne są niewspółmiernie korzystniejsze, niż dla ciągnika, który takiego urządzenia nie ma.

Widok podnośnika hydraulicznego zastosowanego w ciągniku Ursus.

Podnośnik hydrauliczny ciągnika Ursus działa przy maksymalnym ciśnieniu 125 atm i jest w stanie w ciągu około 3 sekund podnieść na konieczną wysokość narzędzie o ciężarze do 1000kg. Podnośnik jest tak skonstruowany, że może być zamontowany kosztem niewielkich nakładów w wyprodukowanych dotychczas przez ZM „Ursus” ciągnikach każdego typu. Zamontowanie podnośnika może być praktycznie dokonane przez każdy zakład mechaniczny posiadający tokarkę. Jeśli więc chodzi o zmodernizowanie pracującego już w terenie sprzętu, to zrobiono wszystko, co można, aby dokonać tego bez większych trudności.

Czas podnoszenia narzędzia trwa zaledwie 3 sekundy.

Najciekawsze są wyniki z badań ciągnika, wyposażonego w podnośnik z prototypem pługa konstrukcji IMR Poznań w porównaniu z ciągnikiem bez podnośnika, ciągnącym dotychczas stosowany pług, w tych samych warunkach i w tym samym okresie czasu. Badania były przeprowadzone na glebach ciężkich (mady mazurskie – opór gleby ponad 70 kG/dcm2) w okolicach miejscowości Jedwabno. Wyniki, jakie otrzymano na tych terenach są rewelacyjne. Przytaczamy wyniki porównawcze.

Z powyżej przytoczonych danych wynika jasno, że koszty ciągnika przy orce na glebach ciężkich i pofałdowanym terenie spadają blisko o 50%.
Oczywiście nie można wysunąć stąd wniosku, że są to dane upoważniające do stwierdzenia, że podnośnik hydrauliczny stwarza w warunkach średnich możliwości potanienia jego eksploatacji o taki sam procent.
W każdym jednak razie zupełnie wyraźnie widać jakie znaczenie w gospodarce ogólnokrajowej będzie posiadać wprowadzenie podnośnika hydraulicznego i narzędzi zawieszanych do eksploatacji. W tej chwili należy liczyć się z celowością wykorzystywania podnośnika hydraulicznego do orki oraz kultywacji.
Uwzględniając jednak, że 50% prac wykonywanych w rolnictwie – to prace o charakterze transportowym, trzeba bezwzględnie zastosować samowyładowcze przyczepy z przechyłem do tyłu jak i na bok. Jest to szczególnie korzystne zważywszy, że agregat taki będzie miał zastosowanie zarówno w rolnictwie jak i w przemyśle i transporcie budowlanym.
Umożliwienie zastosowania ładowaczy, podnośników, zgarniaczy itd. czyni ciągnik o wiele więcej użyteczny, czego najlepszym dowodem jest zainteresowanie państw kapitalistycznych nową konstrukcją.
Na uzasadnienie celowości wprowadzenia omawianej konstrukcji do eksploatacji niech posłuży jeszcze jeden przykład: dotychczas stosowany pług 3-skibowy waży 800kg, a prototyp pługa Pz3 zawieszanego waży zaledwie 300kg i ma o wiele prostszą konstrukcję. Trzeba sądzić, że na przykład w wypadku pługa 3-skibowego – koszt jego zostanie obniżony o około 60%.

Widok zawieszanego pługa w położeniu roboczym.

Nie bez znaczenia jest fakt, że przy użyciu ciągnika wyposażonego w podnośnik hydrauliczny odpada całkowicie potrzeba współpracy pomocnika traktorzysty, przy transporcie pługa na rolę nie potrzeba używać stosowanej dotychczas przyczepy, przez transport pługa zawieszonego na ciągniku skraca się znacznie czas transportu, ponieważ konstrukcja podnośnika hydraulicznego umożliwia podniesienie narzędzia i dojazd z nim do miejsca pracy. Wyorywanie klinów oraz miejsc położonych w pobliżu płotów i zabudowań jest oczywiście przy stosowaniu podnośnika hydraulicznego całkowicie możliwe i przestaje być problemem.
ZM „Ursus” polecają swym użytkownikom swoją nową konstrukcję wierząc, że zadowoli ona całkowicie ich wymagania.

Inż. Czesław Sławski
Mechanizacja Rolnictwa
Nr 9/1957

Zobacz więcej na