Demontaż mechanizmu różnicowego w ciągniku Zetor 25

Dodano dnia: 26/01/2007

W nawiązaniu do wcześniejszego opracowania dotyczącego zmian w skrzyni biegów Zetora 25 i jej demontażu, oraz licznymi zapytaniami na forum odnośnie mechanizmu różnicowego niniejszego ciągnika. Przedstawiamy kolejne opracowanie oparte o książkę remontową, przedstawiające sposób demontażu tegoż podzespołu.

Demontaż skrzyni przekładniowej

Przystępując do demontażu skrzyni przekładniowej należy najpierw ustawić ją w miejscu przeznaczonym do demontażu, a następnie olej wypuścić przez wykręcenie korków spustowych oleju, z których jeden znajduje się na dole korpusu skrzyni przekładniowej, a drugi z boku skrzyni.
Ciągnik rozłączyć pomiędzy skrzynia przekładniową a kadłubem sprzęgła. Tylną oś unieść tak, aby opony nie dotykały podłogi i w tym położeniu pod skrzynię przekładniową podstawić kozły montażowe.
Śruby, dzielonej piasty tylnych kół ciągnika, zwolnić i koła te zdjąć. Odkręcić 4 nakrętki motylkowe i zdjąć siodełko kierowcy. Zdjąć pokrywę skrzyni akumulatora. Przewody akumulatora odłączyć i wyjąć akumulator ze skrzyni. Kluczem nasadowym wykręcić śruby zamocowując skrzynię akumulatora, po czym można ja zdjąć.
Odłączyć przewody elektryczne prowadzące do tylnych lamp. Odkręcić śruby przymocowujące błotniki do górnej ramy uchwytu zaczepu. Błotniki wraz z górną ramą uchwytu zaczepu zdjąć ku tyłowi. Zluźnić nieco dolną śrubę zamocowującą ramę zaczepu na obudowie tylnego mostu i po wykręceniu górnej śruby ramy zaczepu opuścić ramę zaczepu ku dołowi.
Odjąć sprężynę wyłącznika światła „stop” (w ciągnikach Zetor 25 w dawniejszym wykonaniu wyłącznik znajduje się w dole, po prawej stronie skrzyni przekładniowej, a w ciągnikach Zetor 25 K – po lewej stronie skrzyni przekładniowej).
Wykręcić śruby umocowujące pokrywę skrzyni przekładniowej, przy czym równocześnie zwalnia się rurki służące jako pancerz przewodów elektrycznych.
Odjąć sprężynę dźwigni nożnej pedału sprzęgła i sprężyny dźwigni pedałów hamulców nożnych. Zwolnić śruby umocowujące zębatkę hamulca ręcznego, przy czym przednią śrubę umocowującą trzeba całkowicie wykręcić, tylną zaś tylko zwolnić i zębatkę obrócić wokół tylnej śruby.
Po wykonaniu wymienionych czynności zdjąć pokrywę, unosząc ją nieco ku górze i uniesioną ściągnąć ku tyłowi ciągnika. W dalszym ciągu przystępujemy do demontażu hamulców.

Demontaż hamulców

Po dokręceniu nakrętek zamocowujących zdjąć osłony hamulców. Po wykręceniu nakrętki regulacyjnej i wyjęciu górnego sworznia taśmy hamulca zdjąć taśmę hamulca. Jeżeli okaże się przy indywidualnej naprawie ciągnika, że hamulce są dobrze wyregulowane, a taśmy hamulca nie zużyte, korzystniej jest zamiast nakrętki regulacyjnej, wyjąć tylko dolny sworzeń taśmy hamulca. W ten sposób skróci się czas montażu i nie trzeba będzie przeprowadzać regulacji hamulca ręcznego. Trzeba przy tym pamiętać, aby taśm hamulcowych nie zamienić. Wyciągnąć zawleczkę pierścienia ustalającego osadzonego* na wale ręcznej dźwigni hamulca. Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą cięgło sprężyny lewej dźwigni hamulca ręcznego, po czym wybić końcówkę cięgła z dźwigni ręcznej. Zdjąć dźwignię ręczną hamulca oraz lewa dźwignię hamulca ręcznego osadzona na wale wieloklinowym. Zdjąć tuleję i pierścień rozpierający z wałka hamulca ręcznego. Wałek hamulca ręcznego z prawą dźwignią hamulcowa i taśmą hamulcową wyjąć ze skrzyni przekładniowej. Wykręcić śrubę, która zabezpiecza, śrubę umocowującą bęben hamulcowy i po wykręceniu tej ostatniej kluczem pazurkowym czołowym ATP 4308 (rys. 1 ) zdjąć bęben (rys.2).

Rys.1 Klucz pazurkowy do hamulców

Rys.2 Wykręcanie śruby dociskającej bęben hamulcowy

Szczęki hamulcowe rozchylić od siebie i wyjąć z podcięć kołków rozpierających i mimośrodu (rys. 3).

Rys. 3 Hamulec nożny

Z wieloklinowego wałka półosi mechanizmu różnicowego zdjąć pierścienie rozpierające. Odkręcić śruby tarczy wspornika szczęk hamulcowych. Wybić kołek ustalający pierścień pedału sprzęgła, zdjąć pierścień i pedał sprzęgła. Cięgło hamulca odłączyć od dźwigni zaklinowanej na wałku hamulców nożnych. Tarcze wspornika zdjąć z pierścieniami rozpierającymi stożkowego łożyska półosi mechanizmu różnicowego. Z wałka dźwigni hamulców nożnych zdjąć lewą dźwignię, po czym w prawą stronę wybić wałek dźwigni wraz z prawą dźwignią (rys 4)

Rys.4 Pedały hamulców

Demontaż półosi tylnych

Wykręcić śrubę ustalającą położenie dużego koła zębatego zwolnicy i zdjąć podkładkę. (Rys 5)

Rys. 5 Tylne półosie

Wykręcić śruby umocowujące obudowy półosi tylnego mostu. Tylne półosie wraz z obudową wyjąć ze skrzyni przekładniowej, a za razem z wieloklinów wałków półosiek ściągnąć duże koło zębate zwolnicy.

Demontaż mechanizmu różnicowego

Narzędzia specjalne: wybijak do demontażu mechanizmu różnicowego ATY 4217 (rys 6)

Rys. 6 Wybijak ATY 4217 do demontażu mechanizmu różnicowego

Śrubę bębna hamulcowego wkręcić w lewą półoś, po czym do otworu prawej półosi wsadzić wybijak ATY 4217 oraz wybić zewnętrzny pierścień lewego łożyska. Śrubę bębna hamulcowego wkręcić w prawą półoś, z lewej półosi zaś wykręcić śrubę bębna hamulcowego i wybijakiem ATY4217 z lewej strony wybić pierścień prawego łożyska stożkowego.
Za pomocą trzpienia odpowiedniej grubości z otworów półosi mechanizmu różnicowego wypchnąć wałek.
Wyjąć duże prawe koło zębate zwolnicy. Obudowę mechanizmu różnicowego oraz półosie mechanizmu różnicowego wyjąć wraz z koronkami półosi.

Demontaż mechanizmu przełączania przekładni

Zwolnić śrubę ustalająca widełki przesuwne reduktora i zdjąć je. Wykręcić 4 śruby prowadnicy wodzika środkowego. Wykręcić śrubę dociskającą sprężynę kulki zatrzasku (w przednim wewnętrznym kołnierzu skrzyni) oraz za pomocą zagiętego drutu wyjąć sprężynę. W kierunku do przodu wyciągnąć wodzik środkowy.
Odkręcić i wyjąć blaszaną prowadnicę obejmującą wodzik reduktora, przy czym uchwycić kulkę zatrzasku, aby nie spadła do skrzyni. W kierunku ku przodowi wysunąć wałek wodzika pierwszej i wstecznej prędkości (zewnętrzny) oraz wałek wodzika drugiej i trzeciej prędkości, przy czym wodziki trzeba wyjmować wraz z widełkami.
Przy wyjmowaniu wałków wodzików należy zwracać uwagę, aby kulki zatrzasków, które są wypychane z otworów przez sprężyny, nie wpadły do wnętrza skrzyni przekładniowej.

Rafał Mazur

Zobacz więcej na