Dwuosobowy ciągnik

Dodano dnia: 12/04/2009

Do Redakcji „TRAKTOR”

Czytelnik z Wejherowa, pyta:
Dlaczego nie zawsze ciągniki można rejestrować na dwie osoby?

W świetle przepisów Kodeksu Drogowego sprawa przestawia się następująco: ( cyt art. ust…) przewóz osób samochodami ciężarowymi, ciągnikami siodłowymi i ciągnikami z przyczepami dopuszczalny jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Jedynie wtedy gdy pojazd zbudowany jest tak, że nie zagraża bezpieczeństwu przewożonej osoby, można otrzymać takie zezwolenie. Ponieważ nie zawsze nasze ciągniki szczególnie C-325 i C-328 odpowiadają stawianym wymaganiom, wprowadzono zakaz rejestrowania ich na dwie osoby. Obowiązuje on nie tylko w powiecie wejherowskim , ale na terenie całej Polski. Pozwoli to uniknąć wielu wypadków drogowych.

„Traktor” magazyn agrotechniczny, dwutygodnik  1-15 VIII 1965r.

Od „Retrotraktora”

Problem legalnego przewożenia drugiej osoby na ciągniku jest nadal aktualny. A jak widać z powyższego fragmentu już w latach sześćdziesiątych nurtował użytkowników. Wypadki w końcu nie były czymś odosobnionym. Należy przypuszczać, że możliwość rejestrowania ciągnika na 2 osoby posiadały jedynie traktory wyposażone w kabinę np. C-4011.

Zobacz więcej na