Gospodarka w gromadzie

Dodano dnia: 29/03/2019

Gmina Borek Wielkopolski jest typowo gminą rolniczą, więc w tym artykule opiszę jaka była gospodarka w ówczesnej gromadzie Borek Wielkopolski w latach 60-tych.
W skład gromady wchodzi 18 wsi sołeckich. Ogólna powierzchnia gromady wynosi 11.960 ha z tego: grunty orne – 8.709 ha, łąki i pastwiska – 480 ha, lasy 1.876 ha.
Na terenie gromady znajduje się:
10 Państwowych Gospodarstw Rolnych
1 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
1 Kółko Rolnicze skupiające 63% rolników z gromady
3 Międzykółkowe Bazy Maszynowe.
W latach 1965-1968 zwiększono dostawy środków do produkcji rolnej ze szczególnym naciskiem na środki do ochrony roślin.
W okresie kadencji 1965-1968 nastąpił dalszy rozwój usług mechanizacyjnych. Liczba traktorów w RSP, KR i MBM-ach wzrosła z 27 szt. w 1965r do 48 szt. w roku 1968. Na 1 ciągnik w roku 1965 przypadało 173 ha gruntów ornych, a w 1968 przypada już 97 ha. Doliczając stan ciągników w indywidualnym użytkowaniu, to w 1968 roku przypada na 1 ciągnik 78 hektarów gruntów ornych.
Zestawami ciągnikowo-maszynowymi MBM-y i Kółka Rolniczego wykonano przeciętnie w gromadzie:
35% orek zimowych
27% orek siewnych
17% podorywek
45% koszenia zboża
43% kopania ziemniaków
21% wysiewu wapna
90% zabiegów ochrony roślin
Po IX Plenum KC PZPR specjaliści rolni dokonali oceny rozwoju produkcji rolnej w gromadzie, z której wynika że: stwierdza się jeszcze niski poziom mechanizacji w gospodarstwach indywidualnych. MBM-y nie są dostatecznie wyposażone w sprzęt do upraw międzyrzędowych oraz do omłotów – brak wydajnych młocarń i kombajnów, które umożliwią szybki wzrost produkcji rolnej.
Pierwszoplanowym zadaniem w programie na lata 1968-1972 będzie usuwanie istniejących różnic w produkcji rolnej.

Marcin Marek
Na podstawie broszurki: „Program wyborczy mieszkańców gromady Borek Wielkopolski na lata 1969-1972”

Zobacz więcej na