Jak dołączyć do Klubu RetroTRAKTOR?

Dodano dnia: 22/04/2019

Często dostajemy zapytania o to, w jaki sposób można dołączyć do grona członków Klubu Miłośników Starej Techniki RetroTRAKTOR. Poniżej odpowiadamy w kilku krokach.

 1. Chcąc przystąpić do Klubu RetroTRAKTOR należy zapoznać się ze statutem stowarzyszenia (do pobrania TUTAJ), do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy członkowie.
 2. Należy pobrać deklarację członkowską TUTAJ. Następnie po jej wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu, przesłać do nas na adres RetroTRAKTOR, ul. Paderewskiego 4/2, 55-120 Oborniki Śląskie lub po zeskanowaniu na email: klub@retrotraktor.pl
  Wypełniając deklarację pamiętaj, aby zrobić to czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
 3. W odpowiedzi na przesłaną deklarację podany zostanie numer rachunku bankowego Klubu, na który należy wpłacić wpisowe oraz roczną składkę członkowską. Obecnie opłaty te wynoszą:
  – wpisowe – 30,00 zł
  – składka członkowska roczna – 50,00 zł
  W tyle przelewu należy wpisać koniecznie: Imię i nazwisko wpisowe i składka członkowska za rok ….
  Przy czym podajemy imię i nazwisko członka, a w wykropkowane miejsce wpisujemy aktualny rok w chwili zapisywania się.
 4. Raz na jakiś czas – wpłynięciu deklaracji członkowskich – zbiera się Zarząd Klubu i uchwala przyjęcie nowych członków Klubu.
 5. Każdy członek Klubu otrzymuje wówczas pocztą lub osobiście legitymację członkowską.

Często pytacie, czy aby zostać członkiem Klubu RetroTRAKTOR trzeba posiadać jakiś zabytkowy sprzęt – odpowiadamy: Nie, nie ma takiego wymogu. Należy jedynie spełniać wymogi formalne oraz przestrzegać postanowień statutu, a także uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

 

Zobacz więcej na