Kopaczka „Sausewind” do zbioru buraków

Dodano dnia: 08/08/2019

Skonstruowanie prawidłowo działającej maszyny do zbioru buraków dla konstruktorów było dość trudnym zadaniem. W porównaniu z ziemniakami uprawia buraka odbywa się zazwyczaj na ciężkich glebach. Gleby te znajdują się po obfitych deszczach lub po dłuższym okresie suszy. W takim stanie, buraki albo tkwią w nich mocno, albo maszyny zapadają się w rozmokłym gruncie.

Jednym z najtańszych urządzeń stosowanych przy zbiorze ogłowionych buraków był podkopywacz.

Do połowy XX wieku, najczęściej przeprowadzano wykopywanie poprzednio ogłowionych buraków za pomocą lekkich narzędzi takich jak wyorywacze. Pod koniec lat czterdziestych w Niemczech Wschodnich przeprowadzono nowatorskie próby adaptacji już posiadanych narzędzi, czyli kopaczek ziemniaczanych. Modyfikacja ta polegała na przymocowaniu nastawialnego korpusu wyorującego do kopaczki gwiazdowej. Firma BBG Lipsk, opracowała przymocowując taki korpus, zakładany do kopaczki typu Sausewind.

Najbardziej rozpowszechnioną maszynę stanowił wyorywacz. Jego dzienna wydajność dochodziła nawet do 1 ha.

Zespół wyorujący kierowany był z tyłu maszyny za pomocą dźwigni. Czynność ta nie wymagała dużego wysiłku. Bardzo istotne przy tym było rozstawienie prawego koła. Należało odstęp od środka zespołu wyorującego do środka prawego koła, tak ustawić, żeby był on równy odstępowi między rzędami buraków.

Zaadaptowana do zbioru buraków kopaczka konna Sausewind, stanowiła doskonały przykład pomysłowości konstruktorów z wytwórni BBG Lipsk.

Widełki wyorujące były na 1/3 długości były zwężone, a dalej bardziej rozwarte. Dzięki takiej budowie buraki ich nie zapychały, a korzenie nie ulegały obłamaniu. Widełki stanowiły łatwo wymienialną część. Głębokość pracy nastawiana była za pomocą dźwigni.

Widok korpusu wyorywacza zamocowanego zamiast lemiesza do wykopywania ziemniaków.

Jak działał wyorywacz Sausewind?

Wyciągnięte buraki dostawały się w obręb wirującej gwiazdy wyrzutnika, która odrzucała je na bok. Buraki zostawały przy tym oddzielone od większej części przylegającej ziemi. Tego typu urządzenia stanowiły krótki epizod w rozwoju maszyn do zbioru buraków. Nie mniej jednak w czasie zrujnowanej wojną gospodarki Niemiec Wschodnich, zamiast produkować od podstaw gotowe urządzenia, można było tanim kosztem szybko przezbroić istniejące kopaczki gwiazdowe.

Rafał Mazur

Zobacz więcej na