Mazur D-50

Dodano dnia: 29/03/2019

Pod koniec lat pięćdziesiątych Zakłady Mechaniczne w Gorzowie Wielkopolskim, wprowadziły dość istotną modernizację produkowanego dotychczas ciągnika D-40 Mazur, będącego rozwinięciem radzieckiej konstrukcji KD-35.
Podstawową potrzebą na jaką wskazywali odbiorcy była potrzeba podniesienia mocy ciągnika, położenie większego nacisku na zmniejszenie zużycia paliwa oraz uproszczenie czynności rozruchowych silnika. W wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych w 1960 roku, ciągnik otrzymał trzy cylindrową jednostkę napędową typu S323C o mocy 50KM. Silnik ten dostarczany był przez Wytwórnię Silników Wysokoprężnych Andrychów. Ważnym ułatwieniem codziennej pracy kierowcy stało się zastosowanie silnego czeskiego rozrusznika elektrycznego typu PAL 24V o mocy 6KM. Tym samym odpadało uciążliwe zapuszczanie w ruch małego silnika rozruchowego i ogrzewanie głównej jednostki przed jej uruchomieniem. Trwało to nierzadko kilka minut i powodowało, że traktorzyści nawet podczas przerw w pracy, pozostawiali silnik na chodzie.
Podobnie jak poprzednik, Mazur D-50 dostarczany był w czterech odmianach: rolniczej, leśnej, budowlanej i melioracyjnej. Ciągnik w wersji rolniczej przy pracy na glebach gliniastych mógł być wyposażony w gąsienice samo-oczyszczające, a do prac w terenie podmokłym i łąkach w gąsienice poszerzone do 600mm.
Popularnego Mazura D-50 stopniowo od połowy lat sześćdziesiątych wypierał mocniejszy traktor importowany z ZSRR typu DT-75. Dlatego też w latach 1966-67 opracowano prototyp nowoczesnego ciągnika gąsienicowego typu G-75 R, który miał być następcą Mazura D-50. Niestety ostatnie ciągniki Mazur D-50 przeznaczone dla rolnictwa zjechały z taśmy na końcu lat sześćdziesiątych, a prototyp nie wszedł do produkcji na szerszą skalę. Tu należy dodać, że gorzowskie zakłady oprócz produkcji ciągników Ursus C-451 i ciągników D-50, były w latach sześćdziesiątych jednym z głównych kooperantów Ursusa dostarczających podzespoły ciągnikowe.
W 1972 roku na mocy powołania Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego Ursus, ZM Gorzów Wielkopolski weszły w skład tegoż zjednoczenia.

Rafał Mazur

Zobacz więcej na