Młocarnie w Polsce

Dodano dnia: 09/12/2006

Pierwsze młocarnie pojawiły się na ziemiach polskich już na początku XIX wieku. Były to młocarnie systemu Meikla (wynalazca młocarni). Pierwsza na ziemiach polskich fabryka młocarń powstała w 1807 roku w Zamościu. Później powstawały kolejne m.i n. w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i innych miejscowościach. Największą fabryką w II połowie XIX wieku była fabryka Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Zakłady Cegielskiego produkowały różne typy młocarń od prostych po te skomplikowane z czyszczalniami ziarna, sortownikami i kłosownikami do jęczmienia. Te młocarnie były najczęściej napędzane przez lokomobile, niektóre z lokomobil miały zaczep z tyłu i młocarnie przestawiały z jednej sterty do drugiej. Takie zestawy często były kupowane na spółkę w dużych gospodarstwach (folwarki). Dalszy rozwój młocarń przerwały wojny. Po drugiej wojnie światowej w Polsce zaczęto je produkować na podstawie zachowanych maszyn, które zachowały się głównie na Ziemiach Odzyskanych. W Lubelskiej fabryce zaczęto produkować młocarnię MC-85, która była pierwowzorem MCC-10 i MZC-4 różnica wynikała z obudowy i niektórych zespołów. Natomiast w Dobrym Mieście zaczęto produkcję MS-1800, której po krótkim okresie nadano symbol MSC-6 i MSC-7. Zarówno Lublinianki jak i Warmianki były popularne w PGR-ach i w małych gospodarstwach. Niestety większość tych maszyn odeszła w zapomnienie.

Marcin Marek

 

Zobacz więcej na