Model sprzed pół wieku część II – pług

Dodano dnia: 11/04/2009

Poprzednia część artykułu poświęcona była modelowi Ursusa z przed 50 lat . Dziś opisany zostanie kolejny model , tym razem będzie to pług. Wiele technik i materiałów stosowanych do budowy modeli mimo lat nie zmieniło się i są nadal aktualne.
Zobaczmy więc co pisała „Biblioteka młodego technika” w 1955 roku.
„Ważną konstrukcyjnie częścią pługa traktorowego jest rama wykonana z płaskownika. W modelu zrobicie ją z blachy , a zamiast nitowania lub spawania posłużymy się lutowaniem. Możecie też ją wykonać z listewek na modele lotnicze.

Ogólny widok modelu pługa ciągnikowego.
1-rama- wykonana z pasków blachy lub listewek modelarskich, 2- korpusy płużne, 3-kółka polowe służące do regulacji głębokości orki i do transportu, 4- koło bruzdowe, 5- dyszel

O ile model ciągnika staraliśmy się zbudować głównie z drewna, o tyle w następnych modelach stosować będziemy raczej blachę. Do jej cięcia dobre były by nożyce blacharskie, ale w braku ich mogą posłużyć nam i zwykłe , mocne stalowe nożyczki. Grubej blachy nimi nie utniemy , ale do takiej z puszek po konserwach najzupełniej wystarczą. Tam gdzie jakaś część musi być wytrzymała – a ze względu na trudności w cięciu grubszej blachy użyć nie możecie – złożycie podwójnie cienką, która po zlutowaniu na pewno zadowoli wasze wymagania(…)

Model korpusu płużnego- materiał cienka blacha
1- słupica ze stopką, 2-lemiesz przylutowany do słupicy, 3- odkładnica przylutowana do słupicy

Ramę pługa jak i cały model, możecie wykonać według podanego rysunku albo skopiować jakiś dowolny wieloskibowiec stosowany w POM. Nie zagłębiajcie się zbyt drobne albo trudne szczegóły mechanizmu , bo nic z tego nie wyjdzie, a modelujecie tylko urządzenie zasadnicze , i to z pewnym uproszeniem.

Oś koleśnicy i urządzenie do ustawiania kół w położeniu roboczym lub transportowym
Urządzenie nasze jest bardzo proste w porównaniu ze stosowanymi w prawdziwych pługach. W zestawieniu z rys ogólnym objaśnień specjalnych nie wymaga. W punkcie a wykonujemy połączenie ruchome w sposób pokazany na rysunku budowy ciągnika. W punkcie b przylutujemy łącznik 2 do osi 3. W punkcie c przetykamy gwoździk przez otwór w dźwigni i we wsporniku 4 i w ten sposób uzyskujemy położenie robocze lub transportowe.

Do ramy są przymocowane korpusy płużne i robocze części pomocnicze: przedpłużki i krój. Rama opiera się na kołach, które w czasie pracy przestawia się odpowiednimi dźwigniami…

Sposób wykonania kółek polowych
1 – piasta może być zrobiona z cienkiej blaszki nawiniętej i zalutowanej np. na kawałku ołówka. Następnie nawiercamy otworki na szprychy i wypychamy z drewna grafit. Mamy w ten sposób otwór na oś. Otwór ten powiększamy dostosowując go do średnicy drutu z którego wykonamy oś.
2 – szprychy (kawałki drutu lub lepiej przycięte gwoździki o płaskiej główce. Po zmontowaniu całości główki te lutujemy z wieńcem koła.
3 – wieniec koła (pasek blachy)

W prawdziwym pługu urządzenie to jest dość złożone, postarajmy się je w modelu jak najbardziej uprościć. Przy pracy lewe koło toczy się po ziemi nie zaoranej, a więc musi być podniesione na głębokość orki. Prawe idzie dnem bruzdy, a więc należy je równo ustawić z głębokością orki. Tylne koło toczy się również w bruździe, ale musi być ustawione nie pionowo, lecz pod pewnym kątem do ziemi. W czasie transportu trzy kółka muszą być ustawione tak aby lemiesze nie zaczepiały o ziemię. W naszym modelu jedna dźwignia uruchamia oba kółka a tylne przestawiamy śrubokrętem(…)

Sposób wykonania kółka bruzdowego – materiał blacha, drut , nakrętki z których wykonamy piastę.
1-kółko bruzdowe, 2- oś kołka bruzdowego, 3-zacisk na ramie służący do regulacji kółka bruzdowego

(…) ważne jest właściwe przyczepienie pługa do ciągnika. Jeśli zaczep umieścimy zbyt nisko lub wysoko będzie niszczyć zarówno pług jak i ciągnik. Dowiedzcie się w POM jak dobiera się ten punkt zaczepienia.
W modelu możecie regulować za pomocą otworów w przedniej wygiętej części ramy i na poprzecznej listewce, do której przyczepiać będziemy dyszel łączący pług z ciągnikiem(…)”

W następnym odcinku działająca radziecka żniwiarka „ Łobogrejka”

Rafał Mazur

Zobacz więcej na