Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Dodano dnia: 16/08/2014

Na południowy zachód od Poznania, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, leży wieś Szreniawa. Ta niewielka miejscowość słynie z obiektu, który nie będzie obojętny dla żadnego miłośnika starych maszyn i historii rolnictwa w ogóle. Jest to Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, które w tym roku obchodzi już pół wieku działalności.
Muzeum zostało założone w 1964 r. na terenie dawnego zespołu dworsko-parkowego z zabudowaniami folwarcznymi. Od 1975 r. ma status muzeum narodowego. Jest jedynym w Polsce obiektem tej rangi poświęconym rolnictwu i przedstawiającym jego historię w tak wyczerpujący sposób. Liczba eksponatów przekracza 20 tysięcy, do czego trzeba dodać bibliotekę z ponad 34 tysiącami książek i archiwum (akta, mapy, fotografie, filmy i inne).
Te imponujące zbiory mieszczą się w ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej na terenie zabudowań i parku. Działy tematyczne obejmują praktycznie wszystkie rodzaje działalności rolniczej i produkcji żywności: uprawę roślin, chów i hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, pszczelarstwo, transport, rybactwo, przetwórstwo mięsa, cukrownictwo, browarnictwo i wiele innych. Znaczna część wystawy wewnętrznej jest poświęcona historii rolnictwa na ziemiach polskich. Na zewnątrz umieszczono zaś to, co najciekawsze dla miłośników maszyn – kolekcję ciągników, lokomobil i innych rodzajów sprzętu. W parku znajduje się także zbiór uli i rzeźby współczesnych artystów.
Warto poświęcić kilka słów prezentowanej w muzeum kolekcji maszyn rolniczych. Jest to sprzęt z XIX i XX w. Szczególnie cenny jest zbiór 7 lokomobil – maszyn parowych, od których wywodzą się współczesne traktory. A jeśli mowa o ciągnikach, w Szreniawie możne obejrzeć stare modele Lanza, Deutza, Fordsona, Ursusa i Zetora. Wśród zbiorów jest też sprzęt z II połowy XX wieku. Mimo że nie robi takiego wrażenia jak lokomobile, daje jednak pojęcie o tym, jak w tych czasach rozwijała się budowa maszyn rolniczych w Polsce.
Oprócz ekspozycji stałej muzeum organizuje wystawy czasowe, np. cykl poświęcony życiu mniejszości narodowych na ziemiach polskich, dziesięć wieków rolnictwa polskiego czy wielkopolska wieś na starych fotografiach.
Muzeum w Szreniawie to nie tylko cenne zbiory dokumentujące historię rolnictwa. Poza ich udostępnianiem prowadzi ono działalność wydawniczą, organizuje konferencje naukowe, imprezy rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych (dysponuje przy tym własnymi pokojami gościnnymi). Do imprez cyklicznych należy m. in. jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy. Podczas tego rodzaju wydarzeń na terenie muzeum jest odtwarzane życie codzienne na dawnej polskiej wsi: pokazy wypieku chleba i wędzenia kiełbas, pracy kowala i kołodzieja, wyrobu masła itp. Nie można zapomnieć też o pokazach pracy zabytkowych maszyn: ciągników i lokomobili. W tym roku jednym z ważniejszych wydarzeń były obchody 50 rocznicy utworzenia muzeum, zorganizowane 24 sierpnia pod hasłem „50 atrakcji na 50-lecie Muzeum”.
Dojazd do Szreniawy jest bardzo łatwy ze względu na bliskość Poznania. Można do niej dotrzeć zarówno autobusem (z dworca Górczyn w Poznaniu), jak i pociągiem. Samo muzeum leży niedaleko stacji kolejowej w Szreniawie, a dla przybywających własnymi środkami transportu ma parkingi dla samochodów i rowerów.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ma obecnie pięć oddziałów. Wszystkie znajdują się na terenie Wielkopolski: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.

Czytelniczka RetroTRAKTORa

Prezentacja odmian roślin uprawnych wyhodowanych przez polskich hodowców.

Dawne pługi i brony.

Młocarnia czyszcząca napędzana przez lokomobilę parową, Hipolit Cegielski Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu, prod. ok. 1924 r. (lokomobila) i 1930 r. (młocarnia).

Wyrób serów.

Olejarnia.

Prasa do słomy PS 1 A ze Świętokrzyskiej Fabryki Maszyn Rolniczych w Kunowie, prod. ok. 1970 r.

Kombajn zbożowy S-4 z Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, prod. 1954-1958.

Lokomobila samobieżna Kemna typ EZN, Dampfpflung Fabrik Kemna Breslau, prod. 1927 r.

Zobacz więcej na