Odrestaurowane silniki stacjonarne w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Dodano dnia: 29/07/2014

W dniu 29 lipca br. powróciło do Muzeum sześć z ośmiu zabytkowych silników stacjonarnych poddanych pełnej konserwacji w ramach zadania „Konserwacja silników stacjonarnych”.
Projekt  realizowany jest z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2. – Wspieranie działań muzealnych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz własnych Muzeum.
Po konserwacji wróciły następujące silniki:
1. Pionowy silnik „Machow” – wyprodukowany przed 1917 r. w Zakładach Machowa i Petersa w Tambowie w Rosji,
2. Pionowy silnik „Perkun” – wyprodukowany w 1915 r. przez Towarzystwo Motorów „Perkun” w Warszawie,
3. Pionowy silnik SZ21 – wyprodukowany ok. 1921 r. przez firmę Deutsche Werke w Kilonii w Niemczech,
4. Poziomy silnik spalinowy systemu Körtinga – wyprodukowany w latach 1930 – 31 przez firmę „Stocznia Gdańska Międzynarodowe Towarzystwo Budowy Okrętów i Maszyn” w Gdańsku,
5. Dwucylindrowy, poziomy silnik „Güldner GL32” – wyprodukowany w 1932 r. przez firmę „Güldner” w Aschaffenburg w Niemczech,
6. Poziomy silnik „Pionier” – wyprodukowany w latach 1918 – 1939 przez firmę „Vereinigte Maschinenfabriken Pionier A.G.” w Gumbinnen w Prusach Wschodnich (obecnie Gusiew w Rosji).
Wytypowane do konserwacji silniki są bardzo cennymi zabytkami z zakresu techniki rolniczej w Polsce. Stanowią one część jednej z największych w tej chwili muzealnych kolekcji silników spalinowych w Polsce. Cała kolekcja liczy obecnie 34 obiekty wyprodukowane w latach 1890 – 1988. Głównym celem zadania jest „przywrócenie zabytkowych silników do życia” poprzez ich usprawnienie i nadanie obiektom pierwotnego, fabrycznego wyglądu. Odrestaurowane silniki będą umieszczone na ekspozycjach stałych Działu Techniki Rolniczej oraz wykorzystywane do pokazów pracy w trakcie organizowanych imprez plenerowych. Najbliższe pokazy ich pracy odbędą się 21 września br. w czasie festynu „Jesień w polu i zagrodzie”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników techniki do ich obejrzenia!

Marek Wiśniewski
Kustosz Kierownik Działu Techniki Rolniczej
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowc
u

Zobacz więcej na