Organizacja omłotów – napęd młocarń

Dodano dnia: 17/12/2006

Do napędzania młocarń stosowano różne rodzaje napędów: kieratowy, elektryczny, ręczny oraz silnikowy (lokomobila, silnik stacjonarny oraz ciągnik). Napęd ręczny był stosowany przy pierwszych młocarniach i wymagał siły 2-8 osób (zależało to od typu i wydajności maszyny); jednak ten sposób szybko odszedł w zapomnienie, gdyż pojawiły się kieraty. Równocześnie z kieratami weszły w użycie lokomobile. Kierat to typ dwustopniowej przekładni zębatej, która zmienia ruch postępowy koni na ruch obrotowy zdawczego wału kieratu. Przez ruch kieratu są napędzane zębatki, które napędzają młocarnię przez wał komunikacyjny umieszczony w rowku przykrytym w celu bezpieczeństwa deskami. Ramę kieratu umieszcza się na wyrównanej powierzchni za pomocą pali lub wbetonowanych śrub mocujących. Napęd lokomobilą był podobny do napędu ciągnikowego. Ciągnikowy napęd młocarń jest nieekonomiczny ze względu że moc traktora nie jest wykorzystywana w całości. Do napędu młocarni MSC-6 potrzeba 8 KM ( MCC-10 około 12 KM) + 3 – 5 KM jak pracuje z prasą; podczas gdy ciągniki Ursus C-325 i Zetor 25 rozwijają na kole pasowym moc około 22 KM. Ursusy C-45 i podobne typu Lanz ulegają w czasie pracy dużym drganiom, które są przenoszone pasem na wał bębna młócącego, co wpływa niekorzystnie na pracę młocarni i jej stan techniczny. Silniki spalinowe napędzające młocarnię działają podobnie jak wały pasowe przy ciągnikach. Rozruch i zatrzymywanie młocarni przy młócce przy pomocy silnika spalinowego typu S-60 powinno się odbywać przy wyłączeniu obciążenia, to znaczy przy przesunięciu pasa napędowego na luźne koło pasowe. Napęd elektryczny jest stosowany głównie przy młócce w gospodarstwie gdzie jest dostęp do prądu. Do napędu młockarń stosuje się trójfazowe silniki prądu zmiennego. Te silniki mają dwie wady – przy włączaniu gwałtownie wzrasta pobór mocy. Drugą wadą silników elektrycznych jest to że od razu po włączeniu osiągają maksymalne obroty co powoduje że pasy spadają (napęd silnik- młocarnia).

Marcin Marek

 

Zobacz więcej na