Oświadczenie w sprawie kolekcji Muzeum Ursusa

Dodano dnia: 12/05/2014

Oficjalne stanowisko Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. na temat oferty sprzedaży eksponatów stanowiących wyposażenie tzw. „Muzeum Ursusa”

W 2011 roku Polski Holding Obronny sp. z o.o. (d. Bumar), w związku ze złą sytuacją finansową Spółki Ursus Sp. z o.o. (spółka zależna), nabył unikalną kolekcję eksponatów stanowiących wyposażenie tzw. „Muzeum Zakładowego” Ursus Sp. z o.o.

Przejęcie kolekcji muzealnej podyktowane było m.in. ochroną przed rozproszeniem, dając tym samym gwarancję na zachowanie przedmiotów materialnie świadczących o historii przemysłu ciągnikowego, który był ulokowany w Ursusie, w Dzielnicy Warszawy, która nierozerwalnie jest z nim związana.

Spółka podjęła wkrótce rozmowy z władzami Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, która wstępnie deklarowała zainteresowanie przejęciem eksponatów. Brak środków wynikający z ograniczeń budżetowych uniemożliwił sfinalizowanie przekazania kolekcji. Polski Holding Obronny czynił starania mające na celu zainteresowanie Władz Miasta posiadaną kolekcją, proponując nawet alternatywne sposoby rozliczenia.  Nie zakończyły się one jednak do tej pory powodzeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę, tj. trzy lata starań Spółki, by Muzeum Ursusa pozostało w Dzielnicy Ursus, Polski Holding Obronny sp. z o.o. podjął decyzję o upublicznieniu informacji o posiadanym zbiorze, licząc na zainteresowanie innych instytucji w Polsce, które mogłyby w sposób profesjonalny przejąć pod opiekę te cenne eksponaty i zapewnić w inny sposób funkcjonowanie Kolekcji.

Spółka pragnie zapewnić, że przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie sprzedaży kolekcji, szczegółowo przeanalizuje oferty także pod kątem nadrzędnego celu, który przyświecał Polskiemu Holdingowi Obronnemu sp. z o.o. nabywając „Muzeum”.

Jednakże plany Polskiego Holdingu Obronnego, mające na celu zbycie nieruchomości przy ul. Posag 7 Panien 8 A, wymuszają już teraz konieczność znalezienia nabywcy także Kolekcji, która po zbyciu działki zapewne nie będzie mogła być utrzymywana dalej przez naszą Spółkę.

Nie dysponujemy obecnie wystarczającymi środkami i możliwościami udostępniania, propagowania cennych eksponatów, które bezsprzecznie stanowią także m.in. bezcenne źródło historii miejsca tj. dziejów Ursusa. Naturalnym opiekunem zasobów wydaje się w tej sytuacji Miasto, Dzielnica, czy inne instytucje powołane do kultywowania dziedzictwa narodowego i tradycji. Jednakże brak zainteresowania naszą Kolekcją, wynikający czy to z możliwości finansowych, czy innych, nie pozwala nam na dłuższe oczekiwanie.

Wobec powyższego poszukujemy innego Partnera, który sprostałby naszym oczekiwaniom finansowym oraz zadbał o godne warunki dla naszej Kolekcji.

Monika Koniecko
Rzecznik Prasowy Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o.

Zobacz więcej na