Pamiątki i wspomnienia z ZM Ursus – cz. 2

Dodano dnia: 03/12/2014

W ZM Ursus dużą wagę przykładano do podnoszenia kwalifikacji. Każdy młody jak i stary pracownik Ursusa miał możliwości podwyższania swoich kwalifikacji w Przyzakładowym Zespole Szkół Zawodowych, który posiadał Technikum Mechaniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz mieścił filię Wyższej Szkoły Inżynierskiej w systemie wieczorowym. Wprawdzie nie było łatwo godzić pracę z nauką, ale dzięki opiece i pomocy kierownictwa Zakładu, Ursus co rok zdobywał nowych, znających doskonale fabrykę fachowców. W tamtym okresie było to bardzo istotne, bowiem Zakład stale się unowocześniał i  modernizował.

Igor Zawadzki

Proporczyk Technikum Mechanicznego działającego w ramach Przyzakładowego Zespołu Szkół Zawodowych.

Charakterystyczne logo Szkoły.

Emblemat Szkoły.

Budynek Przyzakładowego Zespołu Szkół Zawodowych i wychodzący ze szkoły po wykładach pracownicy.

Zobacz więcej na