Przodujący kombajnerzy

Dodano dnia: 25/08/2010

Towarzysz S. Pajek i tow. T. Wróblewski z zespołu PGR Giżyno, byli w roku ubiegłym przodującymi traktorzystami. W roku bieżącym ukończyli kurs kombajnerów i już pracują na radzieckim samobieżnym kombajnie typu „Staliniec-4” . Dla uczczenia l0-lecia Polski Ludowej zobowiązali się oni wykonać w okresie żniw 600 hektarów przeliczeniowych. Do dnia 6 sierpnia kombajner tow. Pajek i jego pomocnik tow. Wróblewski dokonali już sprzętu zbóż z 110 hektarów. Na zdjęciu kombajnerzy przy koszeniu żyta w PGR Giżyno.

Głos Koszaliński
7 sierpnia 1954 roku

Zobacz więcej na