Siewnik Polanin

Dodano dnia: 26/04/2023

Siewnik zbożowy „Polanin” był siewnikiem o konstrukcji ramowej, przeznaczonym do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, motylkowych, oleistych oraz niektórych okopowych przyrządami wysiewającymi systemu kołeczkowego. Produkcja maszyny odbywała się w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Kraj” w Kutnie.

S045 „Polanin” (prawdopodobnie prototyp)

Prototypowa wersja siewnika (~1973 roku) oznaczona symbolem S045 „Polanin” o szerokości roboczej 5,4 m wyposażona była w 45 przyrządów wysiewających połączonych z redlicami przewodami teleskopowymi.
Rama w położeniu roboczym oparta była na kołach gumowych w rozmiarze 7,50-20” umieszczonych na bokach maszyny. Zmiana położenia z pozycji roboczej na transportową możliwa była poprzez hydraulicznie ustawiane ramię z kołami ogumionymi w rozmiarze 7,50-13” umieszczonymi w centralnej części siewnika.

Siewnik zbożowy ciągnikowy S045 „Polanin”
źródło: Informator Agroma 1973/74

Siewnik wyposażony był w hydrauliczny wydźwig redlic, a wałek wysiewający był napędzany poprzez przekładnię (umożliwiającą uzyskanie 54 przełożeń) z koła jezdnego. Kształt skrzyni nasiennej prototypowej wersji siewnika „Polanin” był zbliżony do skrzyń siewników S043 „Poznaniak II”. Biorąc pod uwagę szerokość roboczą wersji prototypowej modelu S045 (5,4 m) oraz szerokości roboczej modelu S043 (2,7 m) podejrzewać można, że 1 siewnik „Polanin” = 2 siewniki „Poznaniak II”.

Siewnik zbożowy SO 45 – „Polanin” źródło: album „AGROMET-KRAJ”

Do przetaczana maszyny wymagany był ciągnik klasy 0,9 t wyposażony w hydraulikę zewnętrzną. Ciężar wersji prototypowej to 1575 kg.

S045/1 „Polanin I”

Wersja siewnika S045/1 „Polanin I” była pierwszym wariantem maszyny wprowadzonym do seryjnej produkcji (IV kwartał 1978 r.). Najważniejszą różnica względem wersji prototypowej było zwiększenie szerokości roboczej z 5,4 m na 6,0 m, a co za tym idzie zmiana ilości aparatów wysiewających z 54 na 67, co pozwoliło na uzyskanie wydajności rzędu 4,8 ha/h (z wcześniejszej 2,1 ha/h). Kolejną różnicą było zastosowanie większej skrzyni nasiennej o pojemności ok. 1000 dm3, której kształt można spotkać również w siewnikach S052 „Mazur” oraz S056 „Poznaniak 3”. Tu, analogicznie jak w modelu prototypowym, dopatrywać się można zależności między szerokościami roboczymi modeli S045/1 (6,0 m) i S056 (3,0 m), więc 1 siewnik „Polanin I” = 2 siewniki „Poznaniak 3”.

Siewnik S045/1 „Polanin I”
źródło: Informator Agroma 1979/80

 

Siewnik S056 „Poznaniak 3”
źródło: Informator Agroma 1981/82

Zmianie uległy także koła – te z położenia roboczego zmieniono na ogumione w rozmiarze 11,5-15”, z kolei w pozycji transportowej zmieniono lokalizację kół ze środka maszyny na jej koniec przeciwległy do zaczepu transportowego.

Siewnik S045/1 „Polanin I” z ciągnikiem Ursus C-385
Źródło: dwutygodnik „Nowe Rolnictwo”, nr 4 (612) ROK XXIX

Napęd przyrządów wysiewających także uległ modernizacji – zmieniono przekładnię umożliwiającą uzyskanie 72 różnych przełożeń.
Wymienione zmiany spowodowały wzrost masy własnej siewnika o ponad 250 kg do około 1840 kg.
Siewnik ten przeznaczony był dla dużych gospodarstw rolnych i przystosowany do współpracy z ciągnikami klasy 1,4 T, tj. Ursus C-385 i C-385A oraz większe, a cena kształtowała się na poziomie 99 000 zł.

Siewnik S045/1 „Polanin I”
źródło: Instrukcja obsługi, rok 1978

Produkcja maszyny była nastawiona nie tylko na rynek krajowy, ale również na rynki zagraniczne. Maszynę eksportowano m.in. do Demokratycznej Republiki Niemiec (DDR) oraz Czechosłowacji. W roku 1977 opublikowano raport z badań przeprowadzonych przez „Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)” (raport z badań nr 786, rok 1977) dotyczący siewnika S045/1.

S045/1 źródło: Prüfbericht Nr. 786, 1977

W serwisie YouTube dostępny jest archiwalny film prezentujący omawianą maszynę również w czasie pracy:

S045/2 „Polanin II”

Druga generacja siewnika S045 wprowadziła głównie zmianę w kołach pozycji roboczej, tj. zmianę ich lokalizacji z boków maszyny na wystawienie ich za zagarniacze w 1/4 i 3/4 szerokości maszyny. Dodatkowo zastosowano bliźniacze koła ogumione w rozmiarze 10×15”.

Siewnik S045/2 „Polanin II”
źródło: Informator Agroma 1986/87

Ze względu na te zmiany masa własna siewnika wzrosła o kolejne ok. 250 kg do masy ok. 2100 kg.
Model S045/2, podobnie jak poprzednia wersja został poddany badaniom w „Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)” (raport z badań nr 786, rok 1980).

S045/2
źródło: Prüfbericht Nr. 786, 1980

W serwisie YouTube dostępny jest współczesny film prezentujący S045/2 podczas pracy.

Adam „AdamPGR” Urbański

Zobacz więcej na