Traktorzysta POM w Złotowie, wzywa wszystkich do współzawodnictwa

Dodano dnia: 25/06/2019

To nasza odpowiedź podżegaczom wojennym i ich agentom

Ja, Paweł O. (nazwisko do wiad. Redakcji RT)  traktorzysta złotowskiego POM-u, wyróżniony „Odznaką Przodownika Pracy im. Pstrowskiego”  zdając sobie sprawę z ważności roli jaką odgrywają POM-y na odcinku przekształcania gospodarki wsi polskiej z drobnotowarowej na socjalistyczną(…) w roku 1951 wykonywałem systematycznie 140 proc. normy na ciagniku marki „ Zetor” nr 24 634.
W okresie rocznej pracy przepracowałem na swoim ciągniku 2000 godzin bez kapitalnego remontu. Tym samym przedłużyłem okres międzyremontowy o 400 godzin, zaoszczędzając jednocześnie 230 kg paliwa.
Zdaję sobie sprawę, że nie wykorzystałem całkowicie wszystkich moich możliwości. Toteż w nowym roku gospodarczym (…) podejmuję następujące zobowiązania:
1. Przepracować na ciągniku bez kapitalnego remontu 3600 godzin, tzn przedłużyć okres międzyremontowy w 225 proc., a tym samym zaoszczędzić Państwu około 3000zł.
2. (…) Wykonać 200 proc. normy, tj. 4 ha orki średniej dziennie
3. Zaoszczędzić przy tym 0,3kg paliwa na każdy hektar
4. Wspólnie z agronomem rejonowym stosować właściwą uprawę gleby (…), a tym samym przyczynić się do podniesienia wydajności z ha: zboża jarego o 1,5 q z ha, okopowych o 30 q z ha.

Aby wykonać powyższe zobowiązania, postanawiam:
1. Każdego wieczoru po zjeździe z pola latarką w ręku opatrywać każde dostępne zewnętrznie łożysko i części pracujące, jak również dokręcać i sprawdzać każdą śrubkę oraz codziennie przeprowadzać szczegółowe tawotowanie traktora
2. Przejrzeć i oczyścić filtr oliwny, zbadać poziom oliwy w karterze (…)
3. Następnie z kol brygadzistą i przewodniczącym spółdzielni produkcyjnej ustalimy każdego wieczoru plan pracy ciągnika na następny dzień. W ten sposób wyeliminuje przestoje ciągnika.
(…) Koledzy traktorzyści podejmujcie zobowiązania produkcyjne, których realizacja przyczyni się do przedterminowej realizacji trzeciego roku Planu 6-letniego.

Retrotraktor z cyklu: Doniesienia dawnej prasy.
Źródło „Głos Koszaliński” – 1952r.

Zobacz więcej na