Ulepszony traktor Ursus

Dodano dnia: 08/08/2019

Doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji traktora Ursus wykazały konieczność przeprowadzenia pewnych ulepszeń w celu poprawienia jakości jego pracy oraz polepszenia warunków obsługi.

Ulepszony traktor Ursus przy pracy.

Przy wykonywaniu ulepszeń starano się także uzyskać oszczędność materiałów, zwłaszcza metali nieżelaznych i wysokogatunkowych stali stopowych, oraz obniżyć ilość pracy potrzebnej do wyprodukowania traktora.

Najważniejsza zmianą polepszającą jakość pracy traktora i usprawniającą jego obsługę jest zastosowanie urządzenia rozruchowego zamiast stosowanego dotychczas żmudnego podgrzewania gruszy żarowej specjalnie do tego celu przeznaczoną lampą benzynową.

Rozruch silnika uzyskujemy przez wtrysk mieszanki benzynowej do głowicy oraz elektryczny jej zapłon.

Świeca wkręcona w głowicę silnika umożliwia podczas rozruchu zapłon wtryśniętej sprężonej mieszanki. Zastosowanie benzynowego rozruchu traktora eliminuje konieczność podgrzewania gruszy żarowej lampą, która była dotąd nieodłączną częścią wyposażenia traktora. Benzynowy rozruch usprawnia więc obsługę traktora i pozwala – co najważniejsze – na zatrzymywanie traktora nawet na czas krótkich przerw w pracy, obniżając znacznie koszty eksploatacji przez poważne zmniejszenie zużycia paliwa.

Z dalszych usprawnień silnika trzeba wymienić zastosowanie wtryskiwacza zamkniętego zamiast dotychczas używanego wtryskiwacza otwartego. Otwarty wtryskiwacz wymagał kłopotliwej ręcznej regulacji stożka rozpylania, co przy wtryskiwaczu zamkniętym staje się zbędne. Zmiana ta zatem wpływa na usprawnienie obsługi i zmniejszenie zużycia paliwa.

Widok silnika ulepszonego traktora Ursus z wkręconą świecą.

Wał korbowy silnika w ulepszonym traktorze ma hartowany powierzchniowo czop korbowodu. Przedłuży to znacznie żywotność wału, zwiększając jednocześnie okres międzynaprawczy łożysk korbowodu.

Stosowanie łożysk z polerowanymi elektrolitycznie bieżniami (przedtem tylko szlifowanymi) pozwoli także na przedłużenie okresu ich pracy.

Jedną z wad traktora Ursus było pękanie nóżek korpusu wentylatora wskutek niewłaściwej ich konstrukcji. W ulepszonym Ursusie zastosowano wentylator z korpusem jednonóżkowym oraz zmieniono konstrukcję śmigła. Koło pasowe wentylatora dotychczas wykonywane z odkuwek zastąpiono kołem tłoczonym z blachy.

Jednonóżkowy korpus wentylatora.

Z innych zmian polepszających jakość pracy traktora trzeba wymienić wzmocnienie wspornika osi przedniej przez powiększenie powierzchni styku sworznia osi przedniej ze wspornikiem. Powiększenie powierzchni styku zmniejsza tym samym naciski jednostkowe, co w rezultacie przyczynia się do mniejszego wyrabiania tych części.

W ulepszonym traktorze usprawniono też hamulce nożne przez zmianę kąta nachylenia klocków szczęk hamulcowych oraz przez przedłużenie dźwigni, co powoduje zwiększenie przełożenia układu dźwigien hamulca zwiększając siłę docisku szczęk hamulcowych na bębny kół. Pozwala to na łatwiejsze hamowanie traktora i ułatwia znacznie jego obsługę.

Zmieniono również oświetlenie traktora; zamiast przedniej belki oświetleniowej zostały zastosowane lampy boczne wpływające dodatnio na jakość oświetlenia przy równoczesnym zaoszczędzeniu materiałów (rur stalowych i kabli elektrycznych). Zainstalowanie lampy tylnej oświetlającej przyczepione maszyny rolnicze pozwala na łatwiejszą pracę traktorem w nocy.

Jednocześnie wprowadzono zmiany mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji traktora, jak na przykład zastosowanie płytek stalowych pokrytych powierzchniowo cienką warstwą stopów fosforowych zamiast dotąd używanych płytek miedzianych lub brązowych. Umożliwi to zaoszczędzenie cennych metali nieżelaznych. W tym samym celu niektóre tulejki wykonuje się z taniego „Nowotexu” (tworzywo sztuczne) zamiast dotąd stosowanych brązowych.

Koła zębate są wykonywane obecnie ze stali węglowej i powierzchniowo są one hartowane.

W celu zaoszczędzenia stali skrócono zaczep rolniczy o 100mm, co jednocześnie ułatwia manewrowanie maszynami rolniczymi w polu.

Również dużą oszczędność pracy daje stosowane obecnie zgrzewanie osi z trzech części zamiast odkuwania jej w całości. Zgrzewanie osi z trzech części trwa znacznie krócej, nie obniża się przy tym wytrzymałość osi.

Jedną z ważniejszych zmian w ulepszonym Ursusie jest zastosowanie innego rodzaju siedzenia dla traktorzysty. Traktor drga pod wpływem nierówności terenu oraz niewyważenia silnika. Drgania te są dwojakiego rodzaju: o dużej amplitudzie i małej częstotliwości, wywoływane głównie nierównościami terenu, oraz o małej amplitudzie i dużej częstotliwości, wywoływane drganiami silnika wskutek niecałkowitego jego wyważenia.

Nowe siedzenie zamontowane na traktorze.

Dotychczas stosowane siedzenie typu siodełkowego w niedostatecznym stopniu tłumiło obydwa rodzaje drgań. Wskutek tego traktorzysta podczas większego wstrząsu traktora uderzał kolanami o kierownicę i miał trudności z operowaniem pedałami.

Schemat starego siedzenia.

W ulepszonym Ursusie traktorzysta ma do dyspozycji wygodny fotel z poduszką i oparciem wykonanym z gumy porowatej, co w znacznym stopniu tłumi drgania o dużej częstotliwości i małej amplitudzie wywołane przez niewyważenie silnika. Tłumienie tych drgań jest trzykrotnie większe niż dotychczas. Fotel i oparcie są obciągnięte dermatoidem.

Schemat nowego siedzenia z amortyzatorem hydraulicznym i sprężyną spiralną.

W celu zmniejszenia drgań o małej częstotliwości i dużej amplitudzie nowe siedzenie jest wyposażone w amortyzator hydrauliczny, który kilkakrotnie zmniejsza amplitudę.

Dalsze zmniejszenie drgań uzyskano przez zastosowanie sprężyny spiralnej zamiast walcowej. Ugięcie sprężyny spiralnej jest mniejsze niż walcowej.

W celu lepszego tłumienia drgań traktora wskutek nierówności terenu zmieniono ponadto resor z dziewięciopiórowego na dziesięciopiórowy, czyniąc go bardziej miękkim.

Dziewięciopiórowy resor wykonany był ze stalowych piór o grubości 11mm, dziesięciopiórowy zaś z piór o grubości 10mm. Ugięcie przy obciążeniu na przykład 2000kg wynosi dla dziewięciopiórowego resoru 45 ± 5mm, natomiast dla dziesięciopiórowego resoru wynosi 55 ± 5mm.

Wszystkie te zmiany i ulepszenia podnoszą jakość nowego traktora Ursus, poprawiają warunki jego obsługi i eksploatacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji, oraz zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy traktorzysty.

21 ulepszonych traktorów Ursus przechodzi obecnie próby eksploatacyjne w państwowych ośrodkach maszynowych i państwowych gospodarstwach rolnych w różnych warunkach eksploatacyjnych. Wyniki tych prób pozwolą na pełniejszą ocenę wprowadzonych zmian i ulepszeń.

Szczególnie cenne będą uzyskane w praktyce wskaźniki ekonomiczne, a więc zużycie paliwa, wydajność dzienna itp. Opinia doświadczonych traktorzystów, którzy otrzymali traktory do wypróbowania, potwierdza słuszność i celowość produkcji ulepszonego traktora.

Mechanizacja Rolnictwa
Nr 12/1954

Zobacz więcej na