Ursus C-328 w wykonaniu specjalnym – do transportu

Dodano dnia: 26/04/2019

Ciągniki Ursus C-328 są wyposażone w mechanizmy przystosowane dla celów agrotechnicznych: przekaźniki mocy, podnośniki hydrauliczne do narzędzi zawieszanych i przystawki pasowe.
Sporo jednak ciągników Ursus wykorzystuje się wyłącznie do transportu. Wówczas zespoły te są dla użytkownika zbędne.
Z powyższych względów Centrala Handlu Sprzętu Rolniczego w porozumieniu z Zakładami Mechanicznymi Ursus wprowadza do obrotu ciągniki C-328 w wykonaniu transportowym, tj. bez podnośnika hydraulicznego i bez przystawki pasowej. Przekaźnik mocy pozostawiono z uwagi na możliwości stosowania go do przyczep z mechanicznym rozładunkiem lub do innych urządzeń wymagających dodatkowego napędu. Cena detaliczna ciągnika w tej wersji będzie o ok. 7000 zł niższa. Ciągniki w wykonaniu transportowym mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w specjalistycznych bazach transportowych, ale również w tych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które mając liczny park maszynowy, część traktorów użytkują wyłącznie do prac transportowych.
Ciągniki w wykonaniu transportowym znajdą się w sprzedaży już w roku bieżącym we wszystkich Przedsiębiorstwach Handlu Sprzętem Rolniczym.
Magazyn Mechanizatora TRAKTOR
1 – 15.IV.1965
Przygotował: Mateusz Stasiński

Zobacz więcej na