Z wiejskiego stołu

Dodano dnia: 30/06/2023

Data wydarzenia: 09/07/2023

Miejsce wydarzenia: MNR Szreniawa

Więcej informacji: https://muzeum-szreniawa.pl/impreza-plenerowa-z-wiejskiego-stolu-niedziela-09-07-2023-r/

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na kolejną już imprezę popularyzującą potrawy „z wiejskiego stołu”. Zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą wielkopolskich producentów z branży mleczarskiej, wędliniarskiej, zielarskiej, piekarniczej, owocowo-warzywnej i pszczelarskiej. Na stanowiskach muzealnych o charakterze pokazowym, zaprezentowane zostaną miedzy innymi tradycyjne metody suszenia ziół, wykonywania syropów z roślin zielnych, gotowania kompotów ,  palenia kawy z ziaren zbóż,  pieczenia chleba w tradycyjnych piecach chlebowych. Wygłoszone zostaną prelekcje na temat roślin zbieranych z runa leśnego, łąk i zbiorników wodnych, tzw. roślin kuchni głodowej. Elementem prelekcji będą pokazy rozpoznawania roślin, które można użyć do gotowania potraw.  Będzie można spróbować dań z tataraku, lebiody, szczawiu i wielu innych roślin, które niegdyś często gościły na wiejskich stołach. Wystawcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Spółdzielnie Spożywcze zaprezentują swoje tradycyjne, często ekologiczne wyroby.

Podczas trwania imprezy w muzealnym pałacu odbędzie się konkurs Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego: „Smaki na lato 2023”, ze specjalną kategorią „Z przeszłości do przyszłości”.

Patronat Honorowy na wydarzeniem objął Starosta Poznański – Pan Jan Grabkowski. Jednocześnie Partnerem imprezy jest Krajowa Rada Spółdzielcza.

Zobacz więcej na