Wzrost produkcji ciągników w ZSRR

Dodano dnia: 22/03/2019

Od szeregu lat Związek Radziecki jest jednym z największych na świecie producentów ciągników. Już w 1960 roku ZSRR osiągnął pierwsze miejsce na listach światowych producentów tych maszyn, wyprzedzając Stany Zjednoczone. W latach 1971-75 produkcja ciągników w Związku Radzieckim wzrosła o ponad 16% (z 454,1 tys do 528,5 tys sztuk). W okresie tym w sumie wyprodukowano ok. 2,43 mln sztuk. Rocznik 1976 przyniósł dalszą zwyżkę produkcji; radzieckie fabryki zbudowały w tym czasie 576 tyś tych maszyn.
W ubiegłej pięciolatce eksport omawianego sprzętu wzrósł o 41% z 27,5 tyś sztuk w 1971r. do 38,7 tyś sztuk w roku 1975. Większość wywozu jest kierowana do krajów socjalistycznych, nabyły one w ostatnim roku poprzedniej pięciolatki 27,9 tyś radzieckich ciągników. W tym państwa RWPG 25,2 tyś sztuk. Do rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 1975 roku zostało wyeksportowanych 7,5 tyś sztuk, natomiast do państw rozwijających się 3,3 tyś ciągników.
Najpoważniejszymi odbiorcami tych maszyn są w kolejności: Bułgaria, NRD, Węgry, Kuba, Wietnam, Mongolia, a także Grecja, Włochy i Afganistan. Niewielką liczbę ciągników Związek Radziecki dostarcza do Stanów Zjednoczonych oraz Szwecji.
Polska importuje z ZSRR znaczną liczbę ciągników. w 1975 otrzymaliśmy ze Związku Radzieckiego 3226 ciągników, podczas gdy całkowity polski import wyniósł 3384 sztuki. Polska zakupuje w ZSRR przede wszystkim duże ciągniki przeznaczone dla PGR, a także mniejsze o mocy 35KM.
Rozwija się także współpraca ZSRR w produkcji ciągników z krajami RWPG. Na przykład do produkowanego przez Zjednoczenie Przemysłu Ciągnikowego w Mińsku uniwersalnego ciągnika MTZ-80/82 dostarczane są polskie urządzenia pneumatyczne.
Ostatnio Bułgaria przejęła od ZSRR specjalizację w produkcji ciągnika T-54B, do którego otrzymuje radzieckie silniki oraz elementy skrzyni biegów. (R.G.)

Linia montażowa ciągników Kirowiec K700 w Leningradzkich Zakładach Mechanicznych. Ciągniki z Leningradu pracują również na polskich polach.

„Maszyny i Ciągniki Rolnicze” nr 6/78; 1978r.

Zobacz więcej na