Zmiany konstrukcyjne w ciągnikach Ursus C-328 cz. II

Dodano dnia: 01/04/2019

W pierwszej części opracowania podane zostały zmiany konstrukcyjne silnika i osprzętu silnika C-328 wprowadzone między lipcem 1964 r. a sierpniem 1965r. Zmiany układu napędowego dotyczyły głównie układu sprzęgła i wałka odbioru mocy.

1.Zespół sprzęgła

Od numeru seryjnego ciągnika 77000 zmieniono wielowypustowe połączenie tarcz sprzęgła z wałkiem napędowym skrzyni biegów i wałkiem przekaźnika mocy. Nowy element to również wielowypustowe połączenie, ale o zarysie ewolwentowym. Zmiana ta została wprowadzona w ramach pierwszego stopnia unifikacji z ciągnikami Ursus C-4011.

Rys 1. Na schemacie skrzyni biegów zmienione elementy oznaczone:
6- wałek napędowy WOM (50.01129.2)
7-wał sprzęgłowy / napędowy skrzyni biegów (50.01130.0)
Z-2 – koło zębate WOM napędzane związane ze zmianą koła -Z1 osadzonego na wałku napędowym WOM (na rys nr 6)

W celu obrazowego zlokalizowania wyżej wymienionych elementów, zostały one wyszczególnione na poniższym schemacie katalogowym.

Rys.2 Schemat katalogowy podzespołów skrzyni biegów i wałka WOM C-328. Zmienione pozycje oznaczone są:
5- wałek napędowy WOM (50.01129.2)
9- wał sprzęgłowy / napędowy skrzyni biegów (50.01130.0)
38- koło zębate WOM napędzane Z-2

Zmiana ta powoduje niezamienialność części. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wymiany zużytych wałków napędowych na nowego typu można je zastąpić nowymi pod warunkiem jednoczesnej wymiany tarczy sprzęgła kompletnego.

2. Dobieranie wałka WOM do koła zębatego napędzanego przekaźnika mocy.

W celu wykluczenia pomyłek powstałych podczas napraw C-325 i C-328, fabryka przygotowała tabele charakterystycznych odmian konstrukcyjnych ww. części:

Jak widać z powyższego zestawienia są cztery pary doboru wałka napędowego WOM i koła napędzanego, gdzie trzeba pod uwagę brać liczbę zębów i ich pochylenie. Na szczęście odległości osi wałków we wszystkich odmianach są jednakowe. Czyli ich osadzenie nie zmienia się.
Zalecane są wymiany tylko par części: 50.01129.0 i 50.01110.0 na 50.01129.1 i 50.01110.1.
W przypadku całkowitej wymiany silnika z S-312 na S-312B można wymieniać powyższe pary:
50.01129.0 i 50.01110.0
50.01129.1 i 50.01110.1
na:
50.01129.2 / 50.01129.3 i 50.01110.2

W przypadku zastosowania wałka 50.01129.3 należy do niego dobrać nowszą tarczę sprzęgła kpl. 42.211.051

Jak widać numery katalogowe części C-328 są tylko nieco podobne do późniejszych numerów z C-330. Np.: zespół kpl. sprzęgła C-330 do 1979 roku oznaczony był: 42.234.000 (lub wg nowego indeksu: 0042/23-400/0)
Kolejne zmiany mogą powodować niezamienialność niektórych części. Dlatego przy doborze najlepiej jednak wymontować daną część w celach porównawczych.

Rafał Mazur

Zobacz więcej na