Zmiany konstrukcyjne w ciągnikach Ursus C-328 cz. III

Dodano dnia: 01/04/2019

Ostatnia, trzecia część zmian konstrukcyjnych ciągnika C-328 dotyczy elementów nadwozia wprowadzonych między lipcem 1964r. a sierpniem 1965r.

1.Błotniki tylne

W celu poprawienia trwałości oraz polepszenia technologii wytwarzania błotników tylnych, od numeru seryjnego 75 000 wprowadzone zostały inne ukształtowania płatów górnych i bocznych błotnika tylnego.

2. Mocowania akumulatorów

W celu uzyskania większej ilości miejsca na pomoście kierowcy zmienione zostały akumulatory o mniejszych gabarytach i większej pojemności. Jednocześnie nowy wyrób 6V 115Ah był w założeniach lepszy jakościowo i bardziej trwały od dotychczas stosowanych. Nowy typ akumulatora wymiarami został zbliżony do wcześniej stosowanych w traktorze C-325 akumulatorów 98Ah. Jednocześnie powróciły pokrywki górne i dolne akumulatorów z ciągnika C-325. Następnie od numeru seryjnego ciągnika 83000 zmieniono pokrywę dolną (podstawę mocowania akumulatora) spawaną na jednolitą (odlew).

Akumulatory w C325/28

Pokrywki akumulatorów:

Jednocześnie zalecano stosowanie „małych” akumulatorów do pokrywek z C-325, natomiast większy gabarytowo 115Ah powinien być mocowany z dużymi pokrywkami wg poniższego zestawienia:

Opisane wyżej elementy nadwozia wyszczególnione zostały na poniższym rysunku katalogowym:

Elementy nadwozia zmienione w ciągniku C-328
1- Błotnik lewy
2- Błotnik prawy
10- pokrywa górna akumulatora
14- pokrywa dolna ( podstawa mocowania akumulatora)

Rafał Mazur

Zobacz więcej na