Zmiany w zarządzie Klubu Traktor i Maszyna

Dodano dnia: 28/04/2019

W dniu 27 kwietnia 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Traktor i Maszyna. Przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, wymieniając szereg imprez, w których uczestniczyli członkowie klubu – na terenie Polski oraz poza granicami naszego kraju. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego prezes podkreślił znacznie większe zyski z udziału w pokazach w porównaniu do lat ubiegłych.

Wybrano również komisję, która przeprowadziła wyboru do Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz Kapituły konkursu Kolekcjoner Roku. Ostatecznie ustalono poniższy skład, który będzie obowiązywał przez najbliższe 4 lata:

Zarząd:
Leszek Nowak – prezes
Rafał Rosolski – wiceprezes
Jacek Grzywacz – sekretarz
Jarosław Chojnacki – członek
Stanisław Matuszewski – członek

Komisja rewizyjna:
Jerzy Kania – przewodniczący
Marian Mamala – członek
Izabela Miszczak – członek

Kapitule konkursu Kolekcjoner Roku będzie przewodniczyła Sylwia Głaczyńska. Życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz Klubu Traktor i Maszyna.

Paweł Rychter

 

Zobacz więcej na