Rozmaitości

Brak popularnego samochodu dla rolnictwa, który zastąpił by konia z furmanką, poruszany był w Polsce już od lat pięćdziesiątych XX w. Wprawdzie produkowano lubelskie Żuki, czy Warszawy Pickup, lecz były one nie dostępne, dla indywidualnych rolników z uwag...

Zobacz więcej na