O klubie

Dnia 12.08.2014r. zaistnieliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wcześniej działaliśmy już wspólnie, były to jednak nieformalne zadania. Pokazywaliśmy się na różnego rodzaju zlotach i wystawach, braliśmy udział w dożynkach, festynach itp. zdobywając wśród mieszkańców naszej Gminy coraz większą popularność i uznanie. Dnia 4.07.2014r. zorganizowaliśmy spotkanie założycielskie, na które zaprosiliśmy 16 osób i przedstawiliśmy im nasze plany działania. Czas oczekiwania na dokument zwrotny nie był przez nas zmarnowany. Od samego zebrania założycielskiego prężnie realizowaliśmy cele statutowe jeszcze nie istniejącego stowarzyszenia.

Klub Miłośników Starej Techniki RetroTRAKTOR zrzesza i integruje miłośników nie tylko starych, zabytkowych ciągników ale również posiadaczy jednośladów, zabytkowych samochodów, sprzętu rolniczego i wszelkiego rodzaju sprzętu zabytkowej techniki. Zajmujemy się głównie odrestaurowywaniem zdobytych przez nas obiektów w celu odzyskania ich pierwotnych cech i walorów. Poprzez działalność kulturalną i edukacyjną staramy się szerzyć wśród społeczeństwa wiedzę historyczną i techniczną. Klub daje nam możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy oraz sprzętu jaki uda nam się „ocalić od zapomnienia”.

Mamy nadzieję, że z czasem w Klubie RetroTRAKTOR będzie przybywać członków- miłośników starej techniki.

Jak dołączyć do Klubu RetroTRAKTOR?


Klub Miłośników Starej Techniki RetroTRAKTOR
Wielka Lipa 105
55-120 Oborniki Śląskie

NIP: 9151792848
REGON: 022476286
KRS: 0000519742

Numer konta:
BGŻ BNP Paribas S.A.
83 2030 0045 1110 0000 0389 5780


Kontakt z Klubem możliwy jest na kilka sposobów. Pierwszy, najbardziej tradycyjny – pocztą. Poniżej podajemy adres korespondencyjny, ale można pisać w ostateczności też na adres naszej siedziby (podany powyżej).

Klub Miłośników Starej Techniki
RetroTRAKTOR
ul. Paderewskiego 4/2
55-120 Oborniki Śląskie

Możecie również pisać do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej:

klub@retrotraktor.pl

W wyjątkowych przypadkach kontaktować można się również z osobami odpowiedzialnymi za organizację:

Prezes Paweł Rychter – tel. 607 955 163


Zapraszamy na nasz kanał na Facebook’u! Tam znajdziecie bieżące informacje o naszej działalności:

www.facebook.com/klubretrotraktor

Zobacz więcej na