Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Wszystko o starych maszynach żniwnych ...
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Maszyny do zbioru porzeczek

Kombajny porzeczkowe można podzielić na dwa typy: jednorzędowe półrzędowe, Kombajny jednorządowe zbierają owoce porzeczek w ru- chu ciągłym z jednego rządu. Są to w większości maszyny o własnych napędach jezdnych, ale mogą być również zmontowane na ciągnikach rolniczych ogólnego przeznaczenia. Te ostatnie typy maszyn występu- Ja rzadko. Kombajny półrzędowe zbierają owoce porzeczek również w ruchu ciągłym, lecz tylko z połowy rzędu. Maszyny te mogą mieć wlasny napęd jezdny, mogą też być przetaczane i napędzane ciągnika- mi rolniczymi, za którymi się je zaczepia. We wszystkich kombajnach, Zarówno jednorzędowych jak i półrzędowych, występują te same ze- społy robocze:

-zespół wprowadzający cały krzew lub jego połowę do maszyny,

-zespół otrząsający,

-zespół odbioru i transportu owoców,

-zespół czyszczenia owoców,

- zespół zasilania i przenoszenia napędów.

Budowa, działanie i efekty pracy wszystkich typów kombajnów porzeczkowych są bardzo do siebie zbliżone. Szczegółowe różnice techniczne w rozwiązaniach konstrukcyjnych wynikają jedynie z indywidualnych koncepcji produkcyjnych przyjętych w poszczególnych firmach. Kombajny jednorzędowe budowane są jako maszyny samobieżne, ze wszystkimi zespołami roboczymi zamontowanymi na stałe na ciągniku szczudłowym, lub jako maszyny o konstrukcji całkowicie samodzielnej. Do pierwszej grupy należą kombajny produkowane przez firmę Smallford (Anglia), kombajny KPS-1, KPS-2 i KPS-3 Łoś", opracowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, obecnie produkowane przez podległy temu Instytutowi Zakład Doświadczalny Mechanizacji Ogrodnictwa. Do drugiej grupy należą kombajny firmy Patenden (Anglia), PeKo (Nowa Zelandia), Jones (Finlandia) i KPS-4 produkcji polskiej.

Kombajny KPS-1, KPS-2 i KPS-3,,Łoś" są maszynami samobieżnymi. Konstrukcję nośną dla tego typu kombajnów stanowi ciągnik szczudłowy, zbudowany na bazie ciągnika rolniczego ogólnego przeznaczenia - Ursus C-330 (KPS-1, KPS-2) i C-360 (KPS-3). Ciągnik szczudłowy na bazie C-330 ma prześwit 1800mm i szerokość 3000mm. Ciągnik szczudłowy na bazie C-360 ma prześwit 1650 mm, zwiększony rozstaw osi i zmieniony rozstaw kół do 2780 mm.
Zwiększenie tych wymiarów uzyskano konstruując nową ramę na której zamocowano korpus ciągnika wraz z osprzętem. Na takim ciągniku szczudłowym podwieszone są wszystkie zespoły robocze kombajnu, tworzące jedną całość wieloczynnościowej maszyny. Zespół wprowadzający krzewy do maszyny składa się z podbieraczy, rozdzielacza krzewów oraz prowadnic pędów Podbieracze krzewów wykonane są z nierdzewnej blachy stalowej, mają kształt podgiętych trójkątów zakończonych od dołu płozą. Zadaniem podbieraczy jest podniesienie wszystkich opartych o ziemię bocznych pędów krzewów i wprowadzenie ich w maszynę. Rozdzielacz krzewów zamocowany jest z przodu kombajnu i służy do rozdzielania krzewów na dwie części. Wykonany jest z blachy stalowej w formie klina. Wysokość końca rozdzielacza może być w niewielkim zakresie regulowana. Prowadnice pędów krzewów montowane są wewnątrz ramy kombajnu po obu jego stronach. Wykonane są z rurek stalowych, między które wchodzą palce otrząsacza Prowadnice służą do równomiernego wprowadzania pędów między palce otrząsarek
Zespół otrząsający składa się z czterech otrząsaczy bębnowych, zamocowanych parami z każdej strony maszyny Otrząsacze wyposażone są w wibratory typu bezwładnościowego, napędzane silnikami hydraulicznymi. Na korpusie, który stanowi rura stalowa zamocowane są sekcje stalowych palców które drgając otrząsają owoce. Częstotliwość drgań palców może być zmieniana przez operatora w czasie pracy regulatorem przepływu cieczy w układzie przeniesienia napędu hydraulicznego.
Zespół odbioru i transportu wychwytuje strząśnięte owoce i umieszcza je w opakowaniach. W skład tego zespołu wchodzą cztery przenośniki poprzeczne, dwa przenośniki wzdłużne oraz dwa wózki transportowe, służące do przewozu skrzynek pustych i pełnych. Wszystkie przenośniki są napędzane silnikami hydraulicznymi.
Zespół czyszczenia owoców składa się z dwóch wentylatorów promieniowych, zamocowanych nad koszami zasypowymi na końcach przenośników wzdłużnych. Wentylatory oddzielają wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w owocach i specjalnymi kanałami wyrzucają je na zewnątrz pod maszynę. Wentylatory są napędzane hydraulicznie; ich parametry pracy mogą być dowolnie regulowane. Zespół zasilania i przenoszenia napędów hydraulicznych służy do napędzania wszystkich odbiorników (silników i siłowników hydraulicznych) poruszających podzespoły robocze maszyny W skład tego zespołu wchodzą pompy zębate napędzane od wałka odbioru mocy ciągnika, zawory sterujące, regulatory przepływu, zawory bezpieczeństwa, zbiornik oleju, chłodnica oleju i przewody doprowadzające olej do odbiorników
Praca kombajnu przebiega w następujący sposób kombajn najeżdża na rząd krzewów okraczając go tak, że koła znajdują się w międzyrzędziach , podbieracze wsuwają się pod boczne pędy, a rozdzielacz dzieli krzewy na dwie części. Przesuwający się kombajn zamyka przestrzeń pod krzewami przenośnikami poprzecznymi, dosuwając ich brzegi nad samą glebą do lewej i prawej strony podstawy krzewów. Rozdzielone na boki pędy kierowane są prowadnicami w zasięg drgających palców otrząsaczy. Drgania przenoszone na pędy powodują oddzielanie się owoców, które wraz z różnymi zanieczyszczeniami opadają na poprzeczne przenośniki taśmowe, przekazujące całą tę masę na boczne przenośniki wzdłużne, którymi podawana jest ona do zsypów umieszczonych na końcach przenośników Podczas zsypywania następuje oddzielenie zanieczyszczeń od owoców w strumieniu zasysanego powietrza. Oczyszczone owoce spadają do skrzynek umieszczanych pod zsypami przez osoby jadące na wózkach transportowych za kombajnem (w kombajnach z wózkami transportowymi) lub na przenośnik końcowy podający owoce do kontenerów
(w kombajnach bez wózków). Kombajny KPS-1, KPS-2, KPS-3 w czasie pracy obsługiwany jest przez 1 operatora maszyny, 1, 2 lub 4 osoby odbierające owoce. Liczba osób odbierających owoce zależy od wielkości zbieranego plonu i od systemu odbioru. Do odbioru do skrzynek przy plonie powyżej 5 t/ha konieczne są 4 osoby Do odbioru do kontenerów potrzebne są tylko 2 osoby jedna kieruje przenośnikiem końcowym z zsypem, a druga przetacza przyczepę z kontenerami.
Kombajn KPS-4 jest podobny do poprzednich, lecz znacznie nowocześniejszy i o większych walorach użytkowych. Konstrukcję nośną tej maszyny stanowi zamontowana na czterokołowym podwoziu rama, do której podwiesza się wszystkie zespoły robocze. Źródłem napędu jest wysokoprężny silnik spalinowy. Koła jezdne, jak i mechanizmy robocze kombajnu, napędzane są poprzez układ hydrauliczny. Lepsze warunki pracy ma również kierowca, który siedzi z przodu maszyny Odpowiednie zamocowanie zespołów roboczych oraz samoczynnie regulująca się w czasie pracy szczelina podstawy podnoszą jakość pracy.

Kombajn półrzędowy KPSP-1. Kombajn ten jest maszyną samobieżną, zbierającą owoce z połowy rzędu, zbudowaną na podwoziu trójkołowym. Źródłem napędu kombajnu jest dwucylindrowy, wysokoprężny silnik chłodzony powietrzem, o mocy 13,24 kW. Dzięki zastosowaniu wysuwanego koła podporowego można znacznie zmniejszyć szerokość kombajnu w czasie jego transportu. Napęd przekazywany jest z silnika poprzez układ hydrauliczny. Budowa podstawowych zespołów roboczych jest taka, jak w kombajnach typu KPS-21 KPS-3. Zbiór owoców odbywa się w czasie przejazdu kombajnem wzdłuż rzędu krzewów z prędkością 0,5-1,0 km/h. W jednym przejeździe owoce zbierane są z połowy rzędu. Do obsługi kombajnu potrzebne są 2 osoby
Kombajn KPSP-2 jest maszyną samobieżną, zbierającą porzeczki z połowy rzędu. Konstrukcję nośną maszyny stanowi rama podparta na trzech kołach. Dwa tylne są kołami napędzającymi, a koło przednie kierujące. Do ramy głównej podwieszony jest przegubowo na dwóch łańcuchach i dwóch spiralnych sprężynach zespół podbierający. Mechanizmy robocze maszyny napędzane są od silnika przez zespół przekładni pasków klinowych i przekładni kątowych. Maszyna przeznaczona jest dla niewielkich plantacji towarowych. Kombajn ten ma prostą konstrukcję, dzięki czemu jest łatwy w eksploatacji. Charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością zbioru.

Kombajn KPZP-1 jest maszyną zbierającą porzeczki z połowy rzędu zaczepianą za ciągnikiem C-330. Konstrukcję nośną stanowi rama podparta na 2 kołach. Na ramie podwieszone są zespoły zbierające. Kombajn napędzany jest od WOM ciągnika poprzez przekładnie mechaniczne pasów klinowych i przekładni kątowych. Maszyna ta przeznaczona jest dla niewielkich plantacji towarowych, lecz wymaga szerszych międzyrzędzi. Jest to najtańszy ze wszystkich kombajnów półrzędowych.
Kombajn porzeczkowy KPS-1 ŁOŚ polskiej konstrukcji opracowano w Instytucie Sadownictwa. Jest to maszyna samobieżna. Kombajn najeżdżając na rząd krzewów w czasie powolnego przejazdu 0,8-1,2 km/h rozdziela te krzewy na dwie części, wprowadzając pędy z owocami w zasięg drgających palców otrząsaczy. Pod wpływem drgań palców owoce zostają odrywane i opadają na przenośniki transportujące je w zasięg działania wentylatorów. Wentylatory na zasadzie podciśnienia odciągają wszelkie lżejsze od owoców zanieczyszczenia. Czyste owoce przenoszone są do opakowań w tylnej części kombajnu. Opakowania z owocami transportowane są na wózkach zaczepianych za kombajnem. Kombajn obsługiwany jest przez 3 osoby (kierowca-operator i 2 osoby do odbierania owoców). Kombajnem można zebrać porzeczki z 0,20-0,25 ha/h. Osiągana dokładność zbioru wynosi około 85-92%, to znaczy że straty na skutek zgubienia bądź niezebrania owoców z krzewów wynoszą od 8-15% zbioru. Ilość zanieczyszczeń po- zostających w zebranych owocach wynosi około 2-3%, natomiast ilość owoców uszkodzonych mechanicznie 3-4% zbioru.

Kps - 3 Łoś
Producent: ZDMO Skierniewice

Kombajn KPS-3 jest maszyną samobieżną na podwoziu czterokołowym. Źródło napędu stanowi wmontowany w samonośną ramę kombajnu ciągnik Ursus C-360. W ramie kombajnu zamontowane są następujące podzespoły robocze:

-zespół otrząsający.

-zespół podbierający i rozdzielający krzewy.

-zespół zbierająco-czyszczący owoce, - zespół zasilania hydraulicznego.

Wszystkie aktywne podzespoły komabajnu posiadają napędy hydrauliczne dzięki czemu możliwa jest bezstopniowa regulacja parametrów ich pracy.
Kombajn przeznaczony jest do zbioru porzeczek czarnych i czerwonych rosnących na plantacjach towarowych posadzonych w rozstawie między rzędami 3,5 4,5 m i gęsto w rzędach, w odstępach 0,3 0,7 m. Dla uzyskania dobrego efektu zbioru konieczne jest właściwe dopasowanie szczeliny pomiędzy rynnami do szerokości podstawy krzewów, właściwy naciąg hamulców otrząsaczy i ustalenie odpowiedniej częstotliwości drgań.

Dane techniczno-eksploatacyjne

Długość [mm] 7800

Szerokość [mm] 4130

Wysokość [mm] 3900

Masa [mm] 5800

Moc silnika [kW] 35 947kM

Prędkość robocza [km/h] 0,7-1,8

Wydajność [ha/h] 0,15-0,35

Dokładność zbioru powyżej 90%

Ilość zanieczyszczeń w owocach do 1%

Ilość osób obsługi 3(5)

Kombajn może obsłużyć w sezonie do 30ha plantacji
Załączniki
KPS-3
KPS-3
KPS-2
KPS-2
KPS-1
KPS-1
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Kolejna część zdjęć które się nie zmieściły
Załączniki
Podajnik porzeczki do kontenerów - KPS-3
Podajnik porzeczki do kontenerów - KPS-3
KPS-2
KPS-2
Ciągnik szczudłowy Ursus C-330
Ciągnik szczudłowy Ursus C-330
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Zdjęcia kombajn KPS-3
Załączniki
KPS-3
KPS-3
KPS-3
KPS-3
Kombajn KPS-3 ŁOŚ podczas testów w NRD
Kombajn KPS-3 ŁOŚ podczas testów w NRD
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Ciągnik szczudłowy na którego bazie powstawały kombajny KPS-3
Załączniki
Ciągnik szczudłowy na bazie Ursusa C-360
Ciągnik szczudłowy na bazie Ursusa C-360
Awatar użytkownika
Ursus
Posty: 11842
Rejestracja: 16 cze 2006, 11:31
Lokalizacja: Oborniki Śląskie
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Ursus »

Dziękuję, jak znajdę tylko chwilę to ten materiał wrzucę w formie artykułu :) Wartościowy tekst.
Zetor 25, Zetor 25A, Zetor 25K, Zetor 50 Super, Zetor 3011 Major, Ursus C-325, Ursus C-328, Ursus C-4011, Ursus C-308, Dzik 2, Dzik 21, Robi 151, żniwiarka, silniki stacjonarne, snopowiązałki, młocarnia i wiele innych...
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Nie ma problemu, czekam jeszcze na kilka książek i może pojawi się kilka nowych informacji. Postaram się dodać podobne posty o innych maszynach sadowniczych bo trochę tego uzbierałem
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Dodam jeszcze że informacje o KPS 1 i ciągniku szczudłowym na C-330 pochodzą z 1980 roku, a w książce z 1984 był już opisany KPS 2 , KPS 3 i ciągnik szczudłowy na bazie C -360 i KPS 4. Z jednej rozmowy wywnioskowałem że ktoś miał właśnie taki kombajn na bazie c330 ale był on za szybki względem wydajności i nie nadążał odbierać owoców. Jakiś czas temu pojawił się właśnie taki kombajn na c330 na OLX ale niestety nie pomyślałem że to taki rarytas i nie mam żadnych zdjęć
Awatar użytkownika
Ursus
Posty: 11842
Rejestracja: 16 cze 2006, 11:31
Lokalizacja: Oborniki Śląskie
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Ursus »

Mechanik_w_Sadzie pisze: 10 lut 2023, 10:08 Nie ma problemu, czekam jeszcze na kilka książek i może pojawi się kilka nowych informacji. Postaram się dodać podobne posty o innych maszynach sadowniczych bo trochę tego uzbierałem
Świetnie, a mogę mieć prośbę? Możesz mi zdjęcia wysłać w pełnej jakości te powyższe na email? Ułatwi to wrzucanie :)
info@retrotraktor.pl
Napisz mi od razu tam jak mam Cię podpisać pod artykułem - czy z imienia i nazwiska czy jak?
Zetor 25, Zetor 25A, Zetor 25K, Zetor 50 Super, Zetor 3011 Major, Ursus C-325, Ursus C-328, Ursus C-4011, Ursus C-308, Dzik 2, Dzik 21, Robi 151, żniwiarka, silniki stacjonarne, snopowiązałki, młocarnia i wiele innych...
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Jasne, wieczorem podeślę zdjęcia. Może być Janek Nowakowski z kanału Mechanik w Sadzie bo co prawda nie wiele, ale trochę osób mnie kojarzy już pod tą nazwą
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Dalszy ciąg materiałów o kombajnach ze Skierniewic
Załączniki
Schemat przyrządu otrząsającego kombajnu połówkowego
Schemat przyrządu otrząsającego kombajnu połówkowego
Kombajn do zbioru porzeczek KPS-4
Kombajn do zbioru porzeczek KPS-4
Schemat działania kombajnów do zbioru porzeczki
Schemat działania kombajnów do zbioru porzeczki
IMG_20230210_231428.jpg (20.46 KiB) Przejrzano 2107 razy
Awatar użytkownika
Damian88
Posty: 93
Rejestracja: 23 lis 2022, 15:19
Lokalizacja: Witkowo

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Damian88 »

Z tej C360 na szczudlach to zrobić mozna elegancki opryskiwacz :D i pozniej pol powiatu obrabiać. Swoją drogą juz chyba kilka ich powstało
Ursus C-355M 1975, Zetor 6945 1982
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Na c360 jest opryskiwacz szkółkarski chyba, albo to qq. Na c330 szczudłowej powstał opryskiwacz tunelowy sadowniczy, dodam go za jakiś czas w kategorii opryskiwacze i opylacze
Muran001
Posty: 214
Rejestracja: 31 gru 2011, 12:23

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Muran001 »

Model KPS 3 był wyposażony również w silnik 3-cylindrowy Perkinsa na bazie Ursusa C-360-3P. Był jeszcze model KPS 5, ze Skierniewic.
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Zgadza się, jest więcej KPS3 na perkinsie niż a zwykłej c360. A KPS5 jest produkowany do dziś jako Jagoda Oscar
Lanser975
Posty: 65
Rejestracja: 20 wrz 2016, 20:56

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Lanser975 »

KPS-2 był budowany na C-360. Kolega ma egzemplarz o numerze 11, rocznik 1982 lub 1983 (ciągnik na tabliczce znamionowej ma rocznik niżej niż kombajn). Producentem tego kombajnu był POM Rawa Mazowiecka.
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Lanser975 pisze: 12 lut 2023, 23:24 KPS-2 był budowany na C-360. Kolega ma egzemplarz o numerze 11, rocznik 1982 lub 1983 (ciągnik na tabliczce znamionowej ma rocznik niżej niż kombajn). Producentem tego kombajnu był POM Rawa Mazowiecka.
Aby na pewno KPS 2 jest na C360? W kilku książkach kombajn na C330 jest opisany jako KPS1 i KPS2. Chętnie zobaczę zdjęcia
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Odkrywamy kolejne części tej zagadki :D Anglia rok 1977, kombajn porzeczkowy Smallford. Prace nad samobierznym kombajnem całorzędowym KPS1 w Instytucie w Skierniewicach ruszyły w 1976r, a jego konstruktor doktor Zbigniew Cinciara w 1979r otrzymał nagrodę za jego konstrukcję
Załączniki
IMG_20230330_175806.jpg
bergman31
Posty: 1065
Rejestracja: 29 wrz 2011, 20:49

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: bergman31 »

Czyżby cały rozwój przemysłu w latach 70tych w Polsce opierał się na licencjach i kopiowaniu konstrukcji zagranicznych?
Awatar użytkownika
Mechanik_w_Sadzie
Posty: 20
Rejestracja: 06 lut 2023, 20:19
Kontakt:

Re: Kombajny do zbioru porzeczek KPS 1 ŁOŚ, KPS 2 ŁOŚ, KPS 3 ŁOŚ, KPS 4, KPSP 1, KPSP2, KPZP 1

Post autor: Mechanik_w_Sadzie »

Tutaj na pewno nie było licencji i nie tyle kopia co wzorowanie się. Skonsultowałem się z kolegą który ma oryginalny polski kombajn KPS3 i oglądał takiego smallforda. Kombajny tylko wyglądają podobnie, ogólnie bardzo się różnią jeśli chodzi o jakieś szczegóły i rozwiązania techniczne. Wiadomo jak to się mówi po co wymyślać koło na nowo - otrzastsacze i elementy układu zbierającego są podobne - ale to chyba w każdym produkowanym do dziś kombajnie są podobnie skonstruowane
ODPOWIEDZ