cookies
STRONA GŁÓWNA   ARTYKUŁY   O KLUBIE   FORUM   SZUKAJ   GALERIA
Nawigacja
RETROTRAKTOR
  STRONA GŁÓWNA
  ARTYKUŁY
  FORUM
  GALERIA
  LINKI
  KALENDARZ
  EKIPA
  KONTAKT
  POCZTA
  PARTNERZY
  FACEBOOK
  WSPÓŁPRACA
  REGULAMIN

O KLUBIE
  O NAS
  AKTUALNOŚCI
  WŁADZE KLUBU
  LISTA CZŁONKÓW
  DOŁĄCZ DO NAS
  KONTAKT

ŁOCHOWICE
  O NAS
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  KONTAKT

STARE BUDY
  O NAS
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  KONTAKT

ARTYKUŁY
  RETROTRAKTOR
  AKTUALNOŚCI
  URSUS
  ZETOR
  LANZ
  CIĄGNIKI
  MASZYNY ROLNICZE
  PROTOTYPY
  RELACJE
  NASZE MASZYNY
  CIEKAWE MIEJSCA
  MODELARSTWO
  DONIESIENIA DAWNEJ PRASY
  WSPOMNIENIA
  PORADY

Ostatnie Artykuły
JAK DBAĆ O SZYBY W C...
WYKAZ KLUBÓW, STOWAR...
GALA TECHNIKI ROLNIC...
VII SPOTKANIE U SOŁT...
DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE...
Zareklamuj się!
KTO WYNALAZŁ KOMBAJN?


Kto wynalazł kombajn?
Czyli radziecka wersja historii wynalazku


Artykuł ukazał się w 1953 roku w Głosie Koszalińskim:
„Z radością czytaliśmy w gazecie notatkę a tym, że ze Związku Radzieckiego otrzymaliśmy nową partię wspaniałych, nowoczesnych kombajnów. Jeszcze dwa, trzy lata temu na widok kombajnu z całej okolicy zbiegali się ludzie... Stali, patrzyli, wydziwiali, oczom swoim nie wierzyli. Co to za "cudo", które kosi, młóci i wyrzuca słomę. Początkowa nieufność zaczęła ustępować i przerodziła się w głęboki podziw dla maszyny i jej twórcy.

* * *
Z dawien dawna okres żniw był dla chłopów pańszczyźnianych okresem największego wysiłku. W osiemnastym stuleciu pewien rusznikarz z Tuły, Bobrin, wynalazł maszynę, stalową żniwiarkę, która ścinała kłosy. Ale to był dopiero początek. Trzeba było wynaleźć maszynę, która i kosi i młóci.
W Rosji w twerskiej guberni, zarządzający majątkiem obszarniczym księżnej Gagoriny był dyplomowany agronom Andrej Własenko. W zapadłej wiosce pracował Własenko nad konstrukcją swojej maszyny, którą nazwał "żniwiarką na pniu", maszyny, która stanowiła połączenie żniwiarki i młocarni, maszyny, stanowiącej prototyp dzisiejszego kombajnu. Maszyna była jeszcze bardzo prymitywna, niektóre jej części z braku żelaza wykonane były z drzewa, stanowiła jednak swego rodzaju przewrót w rolnictwie.

* * *
W 1868 roku ciągniona przez dwa konie prowadzone przez jednego furmana - wyruszyła w pole pierwsza "konna żniwiarko zboża na pniu", czyli pierwszy na świecie kombajn, wynaleziony i zbudowany przez Własenkę. Próba nowej maszyny wywołała ogromne zainteresowanie wśród okolicznego chłopstwa, a także i wśród właścicieli ziemskich, którzy wysłali swoich delegatów na ten pierwszy pokaz funkcjonowania "konnej żniwiarki zboża na pniu". Maszyna nie zawiodła nadziei pokładanych w niej przez Własenkę. W ciągu jednego dnia roboczego maszyna uprzątnęła ponad 4,5 hektara owsa. Zastępując pracę dwudziestu kosiarzy i zyskała sobie pełne poparcie, a czasopisma rolnicze pisały, że "uważamy stosowanie tej maszyny i dalsze jej ulepszanie za bardzo pożyteczne nawet w gospodarstwach chłopskich".  

* * *
Niestety, za panowania caratu - nie było miejsca na popieranie takich wynalazków. Na rosyjskiej ziemi nadal pracowały angielskie maszyny, a wynalazek Własenki, który mógł rozpocząć nową epokę w rolnictwie - poszedł- z łaski caratu - do lamusa. Przypomniano sobie znowu o nim dopiero po 10 latach i to przy bardzo dziwnej okazji… W prasie amerykańskiej w słowach pełnych zachwytu ukazała się sensacyjna wiadomość o wynalezieniu kombajnu, pierwszego na świecie… Chyba pierwszego na świecie naśladownictwa i reprodukcji, naprawdę pierwszego na świece kombajnu - maszyny Własenki

* * *
Wielka Rewolucja Socjalistyczna wprowadziła na żyzną ziemię radziecką, wyzwoloną spod ucisku caratu i obszarników, maszyny Własenki. Dzisiejszy kombajn wyglądem swoim niewiele przypomina "konną żniwiarkę zboża na pniu". Konia zastąpił rumak stalowy - traktor, a i rumak stalowy" przestoje być potrzebny - mamy wszak kombajny samobieżnie Ojczyzna wynalazcy pierwszego kombajnu - ojczyzna Własenki, jest dzisiaj ojczyzną najlepszych, najbardziej nowoczesnych na świecie kombajnów. Warto o tym wiedzieć, warto o tym opowiadać tym wszystkim, którym nowoczesne radzieckie kombajny, pracujące na wyzwolonej ziemi, koszą i młócą piękno ziarno na chleb.

(Oprac, wg W. Danielewskiego "Z historii wynalazków"),


Od redakcji Retrotraktora
Warto przypomnieć, że pierwsze próby budowy kombajnu zbożowego,  podjęto bardzo wcześnie w USA,  bo już około 1826 roku.  Funkcjonująca maszyna powstała w 1836 roku w stanie Michigan. Zbudowana wówczas żniwiarko młocarnia, stanowiła owoc zbiorowego wysiłku miejscowych farmerów.


Amerykański kombajn zbożowy z hederem lewokośnym, z okresu około 1860–70. W zaprzęgu ponad 20 koni, obsługa 3 ludzi.


Maszyna ta była połączeniem kosiarki i prostej młocarni. Początkowo żniwiarko-młocarnie cięły i młóciły zboże bez dodatkowego procesu czyszczenia. Jednostkowo budowane w XIX wieku na terenie USA i Australii kombajny, mimo stosunkowo prostej budowy były dość ciężkie i wymagające olbrzymiej siły uciągu. Już od początków określono ich ideę, idącą w kierunku rezygnacji z dokładnego czyszczenia i sortowania ziarna, ograniczając się do uproszczonych sposobów separacji. Zakładano, że uzyskane z kombajnu ziarno,  musi być dodatkowo oczyszczone stacyjnymi maszynami czyszczącymi.