Ursus

Ciągnik konstrukcji prof. Taylora (prototyp). Ciągówka Ursus z 1922r. Ciągówka Ursus z 1922r. - wróciła w 1968r. do Ursusa po 45 latach pracy pod okiem Stanisława Rakowskiego. Ursus C-45 - zdjęcie zrobione prawdopodobnie przed wyjazdem...

Część II - Okres międzywojenny Po I wojnie światowej zakład nie był w najlepszej formie. Oprócz działań wojennych przyczyniła się do tego sytuacja ekonomiczna fabryki. Jedyną radą na poprawienie sytuacji fabryki było więc stworzenie spółki akcyjnej, z du...

Część I - Od powstania do I wojny światowej Pod koniec XIX wieku w Królestwie Polskim nastąpił dynamiczny rozwój handlu i przemysłu, który był wynikiem wprowadzenia korzystnych zmian w przepisach celnych. Powstawało wiele zakładów przemysłowych, a także ...

Ursus C-325

Uniwersalny, nowoczesny ciągnik Ursus C-325 zbudowany został przez polskiego inżyniera i robotnika. Ciągnik ten jest wyposażony w wysokoprężny, czterosuwowy silnik; zaletą tego silnika jest to, że zużywa stosunkowo mało i to taniego paliwa na jednostkę wy...

Ursus C-45

Trudna sytuacja w gospodarce rolnej kraju po II wojnie światowej zmuszała do podjęcia jak najszybciej decyzji o uruchomieniu produkcji ciągników rolniczych. Na początku 1946 roku postanowiono uruchomić produkcję ciągników w Państwowych Zakładach Inżynieri...

Zobacz więcej na