Doniesienia dawnej prasy

Remonty zimowe ciągników zostały w zasadzie już zakończone. Rozpoczynająca się wkrótce wiosenna kampania zastanie POM -y w pełni przygotowane do wypełnienia swych zadań. Zadania te będą tym większe, że wchodząca w życie nowa tabela opłat za pracę trak...

Konstrukcja ciągnika C-325 powstawała w latach 1957-1959. Pogląd konstruktorów i użytkowników na szereg zasadniczych założeń był wystarczająco określony, aby pierwsze prototypy, a następnie seria próbna wykazały się właściwymi dla tego typu ciągnika wskaź...

Doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji traktora Ursus wykazały konieczność przeprowadzenia pewnych ulepszeń w celu poprawienia jakości jego pracy oraz polepszenia warunków obsługi. Ulepszony traktor Ursus przy pracy. Przy wykonywaniu ulepsze...

Traktoryzacja wsi

1 listopada 1948 roku, dwutygodnik „Za kierownicą” donosił: „Liczniejszy tabor, lepsze kadry zwiększają plony. Więcej, lepiej i taniej produkować- oto wytyczne naszego rolnictwa. Dzięki słusznej polityce gospodarczej rządu rozpoczęliśmy przecież w...

Ciągnik Ursus jest w zasadzie wykorzystywany do prac podstawowych oraz do transportu. Ciężar ciągnika oraz jego moc czynią go mniej przydatnym do prac związanych z uprawami pielęgnacyjnymi. ZM „Ursus” wykonały nowy typ ciągnika wyposażony w podnośnik hyd...

O czym pisała prasa ponad 60 lat temu? Otóż donosiła ona o osiągnięciach. Między innymi opublikowano takie oto zdjęcie z oryginalnym opisem. Cóż to za dziwaczny przyrząd? To nowoczesny ogławiacz buraków cukrowych. Daje on przy sprzęcie buraka 15 tysi...

Traktory Ferguson przystosowane są do pracy na lekkiej benzynie samochodowej lub znacznie rzadziej na nafcie. Było to jednym z głównych powodów uznania tych traktorów za nietypowe dla potrzeb naszego rolnictwa, co z kolei spowodowało ich stopniowe wycofyw...

Idea konkursów na najlepszą orkę nie jest nowa ani w Polsce, ani za granicą. Posiadane przez nas informacje dotyczące podobnych konkursów odnoszą się do sześćdziesiątych lat XIX stulecia, kiedy to Towarzystwo Rolnicze organizowało tzw. „popisy oraczy”. Po...

Żniwa Pokoju

Blisko siedemdziesiąt lat temu, 22 lipca prasa donosiła: „Na zdjęciu: ZMP-owiec Czesław Plopa, syn mało rolnego chłopa został przeszkolony na traktorze Zetor w POM, nr 44 w Sławnie i jest obecnie jednym z wielu przodowników pracy. W tegorocznych "Żniwach...

Sprawa ta ciągnie się tak długo, że zainteresowanym trudno ustalić kiedy się zaczęła. Nie powinna właściwie nigdy nabrać rozgłosu. Tak się jednak nie stało. Zostało zainteresowane nią Ministerstwo Rolnictwa i prasa. Teoretycznie zakończyła się prawomocnym...

Zobacz więcej na