Maszyny rolnicze

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tam gdzie młócenie zboża odbywało się za pomocą prostych młocarni, otrzymane ziarno poddawano dodatkowym zabiegom. Czynności te miały na celu jego dokładne oczyszczenie z kawałków słomy, kłosków, plew, ziemi i nasion chwastó...

Tuż po wyzwoleniu Płocka w lutym 1945 roku, na bazie znacjonalizowanej, przedwojennej fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Sarna i Margulies, utworzono Fabrykę Maszyn Rolniczych, która od kwietnia otrzymała nazwę Płockie Zakłady Przemysłowe w Płocku. Odbu...

Dawniej jedyną metodą przechowania paszy zielonej, było jej odpowiednie zasuszenie. Dawniej szybkie wysuszenie pokosów ze względu na bark odpowiednich maszyn, stanowiło trudne do osiągnięcia zadanie. Problem ten dotykał najostrzej kraje, posiadające ogrom...

Dzisiaj wielostronne kosiarki nie są niczym nadzwyczajnym. Jednak niemałym zaskoczeniem może być wiadomość, że już w połowie lat 50 w Polsce zrodził się pomysł stworzenia listwowej kosiarki trójczłonowej. Konstruktor zamontował ją na znanym nam dobrze Zet...

Parowanie ziemniaków zwiększa wartość odżywczą paszy, a ilość użytej wody jest minimalna. Cała zaleta użycia parnika, polega na tym, że woda nie styka się z ziemniakami, które gotują się jedynie pod działaniem wydzielającej się gorącej pary. Parnik służą...

Zbiór kukurydzy zazwyczaj przeprowadza się przed nastaniem przymrozków jesiennych. Przy sprzęcie kukurydzy na ziarno przymrozki, nie są tak niebezpieczne. Zatem może on przebiegać, w zależności od odmiany we wrześniu lub październiku. W połowie lat pięćd...

Zabieg talerzowania ścierniska może być wykonywany zamiast tradycyjnej podorywki. Brony talerzowe, tuż po żniwach są stosowane do płytkich podorywek na polach nie zaperzonych i nie zadarnionych. Oczywiście talerzówki mogą również służyć do doprawiania po ...

Niedoskonałość pracy pługa wynika z tego, że jest on narzędziem biernym. A efekt jego działania zależy od kształtu odkładnicy, jej wielkości, ustawienia do kierunku ruchu i ustawienia lemiesza. Zatem, nie ma idealnego pługa przeznaczonego dla wszystkich w...

Do niedawna ładowacze wysięgnikowe,  pełniły bardzo ważną rolę w procesach załadunkowych większości gospodarstw rolnych. A zwłaszcza tych o profilu hodowlanym. Obecnie są one wypierane przez ładowacze czołowe i ładowarki samojezdne. Ale przypomnijmy, że d...

Jedną z najtrudniejszych prac rolniczych jest zbiór buraków cukrowych. W porównaniu z ziemniakami, buraka uprawia się zazwyczaj na ciężkich glebach. Wskutek tego wydobycie i oczyszczenie korzeni jest dość uciążliwe. Dodatkowo prace te przeprowadza się w o...

Zobacz więcej na